Ankieta do pracy licencjackiej – jak ułożyć pytania?

Zakres pytań powinien przede wszystkim dotyczyć tego, co badamy, a więc rozwiązać problem badawczy. Tym niemniej, aby respondenci chętnie odpowiadali, zamiast porzucić ankietę w połowie wypełniania, warto trzymać się kilku zasad.

Zasady układania pytań w ankiecie:

·         Pytania metryczkowe zawsze na początku lub końcu kwestionariusza. Niektórzy metodycy, szczególnie ci, którzy zajmują się badaniami z zakresu pedagogiki, sugerują, aby pytania metryczkowe podawać na końcu ankiety w osobnym dziale. Nie jest to jednak godne polecenia z punktu widzenia responsywności ankiety. Taki układ łamie bowiem zasadę „pytania łatwe przed trudnymi” i respondenci zmęczeni trudniejszymi pytaniami zostawiają metryczkę po prostu niewypełnioną. W praktyce zatem, szczególnie w przypadku ankiet internetowych warto zacząć od pytań metryczkkowych. Z punktu widzenia wartości naukowej ankiety nie ma znaczenia to, czy metryczka jest na początku, czy na końcu ankiety, jednak znaczenie ma, aby była ona w ogóle wypełniona. Lepiej więc zacząć ankietę od niej

·         Pytania łatwe przed trudnymi – nie zamęczmy respondentów od raz trudnymi pytaniami, gdyż porzucą oni ankietę i zostaniemy bez wyników.

·         Pytania ogólne przed szczegółowymi – respondenci chętniej odpowiadają na pytania ogólne, dlatego, z wyjątkiem niektórych prób celowych, nie należy zaczynać od pytań szczegółowych. Mogłoby to zniechęcić do dalszego wypełniania ankiety

·         Zasada wzbudzania zainteresowania – respondent, który zainteresuje się tematem ankiety wypełni ją rzetelnie i do końca.

·         Zasada stopniowego wyczerpywania tematu – kolejne pytania powinny w coraz bardziej szczegółowym stopniu wyczerpywać tematykę badania.

Jak formułować pytania w ankiecie?

 Ważny jest też sposób formułowania pytań. Istotne są następujące elementy:

·         dobór słownictwa,

·         punkt odniesienia,

·         jednoznaczność zbioru alternatyw,

·         emocjonalność pytań,

·         sugestywność i pytań,

·         bezpośredniość lub pośredniość pytań w zależności od tego, co badamy.

 

Jeśli samodzielne wykonanie ankiety do pracy dyplomowej nadal wydaje ci się trudne, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci na pewno pomogą.