Jak zrobić przypisy harvardzkie?

Dzisiaj dowiecie się jak zrobić przypisy harvardzkie/oksfordzkie.Przypis harwardzki, zwany też oksfordzkim, jest reliktem epoki sprzed wynalezienia komputerów.
Jest to przypis w tekście. Ze względu na utrudnienie w bieżącej kontroli pracy studenckiej jest bardzo rzadko zalecany przez promotorów. Stosuje się natomiast w publikacjach naukowych (książki) , gdyż jest krótszy, a więc wielu autorów wybiera go ze względu na wygodę.
Przypis ten ma formę, np. (Nowak 2000: 15), gdzie:
Nowak – nazwisko autora przywoływanej publikacji, 2000 – rok wydania, 15 – numer strony na której znajduje się przywoływany fragment.
Jeśli autor ten wydał kilka publikacji w danym roku, na które powołujemy się w naszym tekście – wówczas do roku dopisujemy symbole literowe, Nowak 2000 a: 15


Tak więc jest to przypis w formacie: „autor-data-strona”.Jeśli nadal nie wiesz jak zrobić przypisy harwardzkie skontaktuj się z nami: http://edu-pomocnik.pl/
Chętnie pomożemy.
uczciwa-na-stronjpg