Przypisy w pracy dyplomowej

Po co są przypisy w pracy dyplomowej?

Każda praca dyplomowa musi zawierać przypisy. Mają one na celu podanie źródła, z których zaczerpnęliśmy daną myśl lub cytat. Bez nich praca byłaby plagiatem.

Co oznaczają przypisy? Czy przypis  zawsze oznacza cytat?

Nie, przypis może odnosić się do cytatu, ale wówczas cytowany tekst powinien być objęty cudzysłowem. Najczęściej przypis odnosi się do parafrazowanego tekstu z jakiegoś źródła albo stanowi uzupełnienie jakiejś musli w tekście głównym.Czy przypisy zawsze robi się tak samo?

Nie, mogą być różne rodzaje przypisów. Format przypisów w pracy dyplomowej zazwyczaj określają wymogi edytorskie uczelni.


Jakie są rodzaje przypisów?

Rodzaje przypisów mogą być różne. Najczęściej można spotkać się z następującymi:

1) przypis zwykły – wskazuje źródło informacji, np.
1 M. Grzelak, Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2000, s. 56.
2) przypis zwykły rozszerzony – oprócz źródła informacji zawiera dodatkowo cytat lub szersze omówienie poglądów autora, np.
1 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1967, s. 45. „Całość to przedmiot, w którym bierze się pod uwagę relację zawierania się części w całości”. Taki pogląd można spotkać u innych przedstawicieli nurtu prakseologicznego.
3) przypis polemiczny – stosowany, kiedy chcemy ustosunkować się do myśli autora lub prowadzimy z nim polemikę, np.
1 Por.: M. Grzelak, Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2000, s. 56.
4) przypis polemiczny rozszerzony – stosowany w dyskusji i przeglądzie różnych poglądów – np. Można nie zgodzić się z poglądem Nowaka, który przyjmuje że………….. Por. M. Nowak, Prawo pracy, Warszawa 2007, s. 23-25.


Jeśli wpis nie rozwiązał Twoich problemów z przypisami - skontaktuj się z nami: http://edu-pomocnik.pl/
Chętnie pomożemy :)
uczciwa-na-stronjpg