Struktura ankiety

Z czego składa się ankieta?

Każda ankieta cechuje się swoistą strukturą. Generalnie pytania ankietowe można podzielić na dwie grupy:

·         Nagłówek,

·         Metryczkę,

·         Pytania właściwe.

Nagłówek powinien zawierać cel, nazwę badania, wyjaśnienie zasad zaznaczania odpowiedzi, apel do respondenta, określenie czy ankieta jest anonimowa. Ankiety w pracach dyplomowych zwykle są anonimowe.

W metryczce powinny być zawarte cechy demograficzne respondentów potencjalnie wpływające na sposób odpowiedzi na pytania właściwe. Najczęściej są to takie zmienne jak płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy itp.

Pytania właściwe to natomiast te, które mają odpowiedzieć na problem badawczy. Mogą one mieć różną formę, np.:

·         Pytania zamknięte,

·         Pytania otwarte,

·         Pytania półotwarte,

·         Inne.

Najlepszą responsywność mają ankiety zawierające pytania zamknięte, gdyż większość respondentów nie chce pisać wyczerpujących odpowiedzi na pytania otwarte.

uczciwa-na-stronjpg