Antyplagiat

Wszystkie nasze teksty i opracowania są sprawdzane w systemie Plagiat.pl i objęte gwarancją gratis - niezależnie od liczby stron.

To pewność, że  nasze prace nigdy nie okażą się plagiatem. Jednocześnie nie dodajemy zamówionych tekstów do APD - klient robi to sam, aby w każdej chwili mógł ponownie sprawdzić oryginalność tekstu. 

Na życzenie klienta możemy też sprawdzić pracę w innych systemach, np. Genuino, jest to jednak usługa dodatkowo płatna (to po prostu drugi raport, więc standardowo nie ma potrzeby go wykonywać).


Co to jest i jak działa system antyplagiatowy

Wielu studentów zadaje sobie pytanie "czy bać się systemu antyplagiatowego?" Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące studentów.

 

Co to jest antyplagiat?

Na rynku funcjonują trzy systemy antyplagiatowe:

Dla studentów piszących prace liczy się tak naprawdę ten pierwszy. Jego pełna nazwa brzmi Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl. To z nim właśnie współpracują uczelnie. Wyjątkowość systemu polega na tym, że nie tylko srawdza on, czy praca zawiera elementy pochodzące z Internetu (skopiowane ze stron internetowych), ale też, czy praca lub jej fragmenty pojawiły się już przy wcześniejszych obronach. Jest to o tyle ważne, że studenci czasami zatrudniają niekompetentne firmy (lub osoby prywatne) do napisania pracy. Zgodnie z prawem podmioty te mają prawo wykorzystać swoje wcześniejsze dzieła do olejnych zamówień i nie ma w tym niczego nielegalnego - zgodnie z ustawą o prawie autorskim mają do tego pełne prawo. Jeśli student korzysta z pracy zgodnie z umową lub regulaminem takiego serwisu nie powinien mieć problemów (nieco gorzej w przypadku "pisarzy" prywatnych, gdyż nie ma tam żadnych umów regulaminów), jednak jeśli odda taką pracę jako własną, sprawa szybko wychodzi na jaw jako plagiat. Problem dotyczy szczególnie tanich ofert lub ofert anonimowych od prywatnych osób). Tylko nieliczne wiarygodne serwisy piszą prace wyłacznie na zlecenie konkretnego klienta i nie używają prac wielokrotnie.

System Anty-plagiat.net, drugi z omówionych systemów antyplagiatowych, nie jest   wykorzystywany przez uczelnie, sprawdza on bowiem zbieżność treści prac tylko z Internetem, przez co dla studentów jest praktycznie nieprzydatny. W porównaniu z możliwościami wykrywania plagiatu systemu Plagiat.pl nie pokaże on plagiatu książek, czy innych prac dyplomowych. Z tego powodu jest on często wykorzystywany przez nieuczciwe serwisy piszące prace, które dołaczając raport z tego systemu wprowadzają w błąd klienta co do faktycznej oryginalności tekstu (tymczasem praca, którą otrzymuje klient jest faktycznie "sklejką" z innych prac wielkorotnie już bronionych na różnych uczelniach), żerując na naiwności studentów. Oczywiście po sprawdzeniu tekstu przez system na uczelni Plagiat.pl pokazuje na jakich uczelniach były bronione te prace.

System Genuino jest nowością. Działa on na zupełnie innych algorytmach niż dwa powyższe. To system jedyny w swoim rodzaju, oparty na innowacyjnej technologii, w którym zastosowano Algorytmy Genetyczne GGS (Genuino Genetic Score). Dzięki nim, Genuino ROZUMIE merytoryczny sens badanego tekstu. To sprawia, że wskazuje plagiat z niespotykaną dotąd dokładnością i skutecznością.

Dodatkowy atut to wielowątkowość systemu, która umożliwia równoczesne sprawdzanie wielu prac jednocześnie.  Jednocześnie nie przekłamuje on wyników, jak  może to robić system Plagiat.pl, który frazy typowe  traktuje jak zbieżności, zawyżając w ten sposób współczynniki (np. fraza "Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury" musi być standardowo umieszczana pod każdą tabelą lub rysunkiem wykonanymi samodzielnie na podstawie jakiegoś źródła, a przez Plagiat.pl jest ona traktowana jako zbieżność z innymi tekstami). Słabością systemu jest jednak niewielka baza prac do porównań, co na razie może powodować niedokładne wyniki. Jednakże w przypadku jego integracji z APD mankament ten zostanie wyeliminowany, co powinno niedługo nastąpić. Na razie na uczelniach ma on więc  niewielkie zastosowanie. Na życzenie klienta możemy jednak dodatkowo sprawdzić nasz tekst również w tym systemie, co jednak wiąże się z dodatkową opłatą za drugi raport antyplagiatowy (standardowo sprawdzany w systemie Plagiat.pl i to i jest w cenie usługi).


Które uczelnie korzystają z antyplagiatu?

Pełną listę uczelni, które sprawdzają prace w systemie antyplagiatowym znajdziesz na stronie systemu Plagiat.pl. Należy jednak pamiętać, że od 2017 roku uczelnie mają  obowiązek wgrywania prac do APD, gdzie docelowo zostaną one wszystkie sprawdzone. W tej chwili nie ma zatem "ucieczki" od sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym. Może to nastąpić w różnym terminie, jednak na pewno będzie miało miejsce.

Czy antyplagiat da się oszukać?

Ten prawdziwy - Plagiat.pl lub Genuino - nie. Jego "podróbkę" (Anty-plagiat.net) można oszukać, co czasem robią nieuczciwe serwisy i osoby piszące prace na zamówienie. Tylko raport z systemu Plagiat.pl może świadczyć o oryginalności pracy lub jej braku. Inne raporty to zwykły chwyt marketingowy.

Czy można samodzielnie sprawdzić pracę w antyplagiacie?

Tak, na przykład w systemie Plagiat.pl wymagane jest jedynie założenie konta.

Czy raz sprawdzona praca (np. przez studenta) może potem wpłynąć na wynik współczynników zbieżności przy sprawdzaniu przez uczelnię (plagiat)?

Konta dla studentów to tzw. konta standard. Sprawdzenie pracy w ich ramach nie powoduje dodania do bazy danych systemu, dzięki czemu można prace sprawdzać wielokrotnie.