Zamówienia

Przebieg usługi sprowadza się do kilku podstawowych etapów


  • pytanie od Klienta - w odpowiedzi przedstawiamy wstępne warunki cenowe, warunki umowy i zasady gwarancji;
  • wycena - do niczego Cię jeszcze nie zobowiązuje. Na tym etapie kontaktujesz się z nami i na podstawie dokładnych wytycznych (ankieta do wyceny) wykonujemy kosztorys;
  • złożenie zamówienia poprzez zawarcie umowy (osobiście lub w formie elektronicznej). Podstawą złożenia zamówienia jest wyłącznie zawarcie umowy; do umowy należy załączyć ankietę z wytycznymi, na podstawie której była robiona wycena (jest to dokument, który otrzymuje bezpośrednio redaktor tekstu, dlatego powinny się w niej znaleźć wszystkie wytyczne i informacje, które chcesz zawrzeć w pracy, niewpisanie jakichś ważnych dla zlecenia informacji w ankiecie może spowodować, że nie zostaną one uwzględnione);
  • wykonanie opracowania i konsultacje;
  • odbiór opracowania i konsultacje po wykonaniu usługi.

Dokładne instrukcje jak złożyć zamówienie, przebieg usługi oraz formy płatności są dostępne poniżej.