Zapytaj o badania

Jak dobrać badania do tematu pracy?

Większość prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich ma charakter badawczy. Szczególnie w przypadku tych dwóch ostatnich kategorii niezwykle rzadko dopuszcza się do obrony prace poglądowe, pozbawione badań. Te z kolei nie mogą być dziełem przypadku. Muszą one bezpośrednio wynikać z brzmienia tematu pracy. Należy zauważyć, że w tym kontekście każde słowo w temacie jest istotne. W zależności od tego jak jest on sformułowany, możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami badań.

W większości przypadków struktura tematu mówi wprost, po jakie metody badawcze należy sięgnąć. Przykładowo, tematy prac z finansów bardzo często są sformułowane w następujący sposób: „Analiza finansowa przedsiębiorstwa X” (pod X kryje się oczywiście nazwa konkretnej firmy). Sformułowanie „analiza finansowa” w temacie od razu wskazuje, że należy użyć tej właśnie metody badawczej.

Bardzo podobną sytuację możemy też często spotkać w pracach z pielęgniarstwa. Tutaj również niezwykle często występują tematy standardowe, sformułowane następująco: Proces pielęgnacji pacjenta z jednostką chorobową X. Również w tym wypadku pod X kryje się określone schorzenie, różnicujące temat od innych. W przypadku tej kategorii tematów kluczową frazą dla wskazania metody badawczej jest sformułowanie „proces pielęgnacji pacjenta”, które wskazuje, że należy posłużyć się metodą studium przypadku.

A co z tematami mniej standardowymi? W ich wypadku należy zwrócić uwagę na różne frazy kluczowe, wskazujące na wybór metody badawczej. I tak, jeśli w temacie pojawi się określenie „w opinii” lub „zdaniem…  (czyim?)” wyraźnie sugeruje to konieczność przeprowadzenia badań ankietowych.

Kolejna fraza, wyznaczająca z góry metodę badawczą, to sformułowanie „na przykładzie przedsiębiorstwa …”. Konieczność przeanalizowania tego, co będziemy badać w tym przedsiębiorstwie od razu sugeruje metodę studium przypadku.

Warto też zwrócić uwagę na słowo „projekt” w temacie. Wówczas od razu widać, że praca będzie musiała zawierać część projektową, a czego będzie projekt dotyczył, zazwyczaj również określa temat. Może to być np. projekt sieci komputerowej, strony internetowej, usprawnień w przedsiębiorstwie itp.

Tematy związane z prawem, w zasadzie niezależnie od ich brzmienia, zawsze wymagają przeprowadzenia analizy aktów prawnych lub szerzej - analizy doktrynalnej. Jest to podstawowa metoda badawcza na kierunkach prawniczych i nie da się napisać prac z tego zakresu bez jej użycia.

Są jednak tematy, które nie ograniczają się do jedynej słusznej metody badań. Wówczas mamy więcej możliwości wyboru, a co za tym idzie możemy też ograniczyć nieco koszty badań. W takich przypadkach warto skonsultować się z naszymi specjalistami, którzy zaproponują różne scenariusze badań wraz ze zróżnicowaną ofertą cenową.

 

Zapytaj o badania

Najczęściej zamawiane badania:

 • Ankieta

 • Studium przypadku

 • Analiza dokumentów i innych źródeł

 • Analiza finansowa, wskaźnikowa (okres 3 lat)

 • Analiza strategiczna (np. SWOT, 5 sił portera, macierz BCG, inne metody)

 • Analiza ABC analiza XYZ

 • Analiza aktów prawnych/analiza doktrynalna

 • Badania psychologiczne

 • Projekt informatyczny np. Projekty stron internetowych, sieci komputerowych itp.

 • Projekt usprawnień w przedsiębiorstwie

 • Scenariusz lekcji/zajęć

 • Inne

Jak zamówić badania do pracy dyplomowej?

Aby zamówić badania, wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w umowie.

 

 

 

 

Strona w przebudowie

Kontakt

Badania

Potrzebne badania? Pomożemy!

Jeśli potrzebujesz badań do swojej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej, możemy je przeprowadzić. Realizujemy badania zarówno z dziedzin humanistycznych, jak i ścisłych.

Pomagamy również dobrać rodzaj badań do tematu.

Dowiedz się więcej:

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo