Wyceń pracę

Od czego zależą ceny prac dyplomowych? Jak wyceniamy nasze opracowania?

 

Ceny prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i innych zależą od wielu czynników. Podstawowym kryterium jest jednak pracochłonność, która przekłada się na czas pracy redaktora tworzącego tekst. Im więcej czasu i zaangażowania wymaga dana praca, tym jej cena będzie wyższa.

Jedną z podstawowych składowych pracochłonności jest objętość tekstu, a więc docelowa liczba stron, z której będzie się on składał. Pamiętajmy, że przyjmujemy zasadę nie mniej stron niż podane w umowie przy zachowaniu stałej ceny. Przykładowo zatem, jeżeli redaktor ma napisać pracę na 50 stron, co najmniej tyle musi stworzyć.

Kolejne kryterium wpływające na to, ile to ile kosztuje praca licencjacka, inżynierska lub magisterska to trudność tematu. Nie chodzi tu przy tym, o taką trudność, jak mógłby ją rozumieć student, czyli nieznajomość tematyki pracy. Nasze teksty piszą wykwalifikowani pracownicy naukowi, więc raczej nie spotkamy się z sytuacją, że redaktor nie będzie orientował się w tematyce pracy, którą tworzy. Chodzi tu raczej o trudny dostęp do materiałów, ich ograniczoną liczbę bądź rzadkość publikacji na dany temat. Jeżeli źródeł jest mało, trzeba poświęcić znacznie więcej czasu na ich zgromadzenie, aby wyczerpać temat i stworzyć wymaganą liczbę stron.

Kolejny bardzo istotny czynnik wpływający na ceny prac to badania. Ich rodzaj zazwyczaj wynika bezpośrednio z brzmienia tematu, jednak są tematy do których można dobrać więcej niż jedno badanie. Cena pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej będzie zatem zależała też od tego, jaki rodzaj badań trzeba będzie zastosować. Wśród najmniej pracochłonnych metod badawczych można wymienić analizę dokumentów, studium przypadku, analizę aktów prawnych oraz badania monograficzne.

Bardzo popularne ankiety należą do badań średnio pracochłonnych, należy jednak pamiętać, że w tym wypadku konieczne jest opracowanie kwestionariusza ankiety, a następnie pozyskanie wyników. W tej sytuacji Klient może nieco zredukować koszty decydując się na samodzielne przeprowadzenie badań i dostarczenie wyników do opracowania. Ograniczy to wydatki, jednak jest to bardzo pracochłonne i czasochłonne, więc nie zalecamy tego rozwiązania przy krótkich terminach, gdyż Klienci prawie zawsze spóźniają się z wynikami, co powoduje konieczność przesunięcia terminu końcowego realizacji zamówienia.

 Najbardziej pracochłonnym rozwiązaniem są różnego rodzaju projekty. Zazwyczaj wymagają one stworzenia określonego rozwiązania technicznego lub technologicznego (na przykład strony internetowej, sieci komputerowej, projekt usprawnienia linii technologicznej itp.), wymagają zatem najwięcej nakładów czasu i pracy. Przekłada się to na najwyższe ceny tego typu opracowań. Dodatkowym czynnikiem kosztotwórczym w przypadku prac projektowych jest problem wynagrodzenia pracownika naukowego. Tego typu tematy wymagają zatrudnienia wysokiej klasy fachowców, których wynagrodzenia na rynku pracy (nie mamy tu na myśli tylko rynku pisania opracowań, ale szeroko rozumiany rynek pracy) są znacznie wyższe od przeciętnej. przekłada się to liniowo na ceny prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich (wzorców).

Czynnikiem kosztotwórczym może być również termin oddania pracy. Zdarzają się sytuacje, że Klienci zgłaszają się do nas z tak krótkimi terminami, że prace nad danym zamówieniem musimy podzielić między zespół pracowników naukowych. Poszczególne części tekstu powstają zatem równolegle, a na koniec praca jest scalana i przechodzi korektę językowo-edytorską u specjalisty z dziedziny, który nie był członkiem zespołu naukowego. Jak widać są to dodatkowe czynności i praca, które musimy podjąć, co również wiąże się z kosztami.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na ceny prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich jest rodzaj uczelni, na potrzeby której tworzony jest dany wzorzec. Zupełnie inne wymagania mają bowiem uniwersytety, inne politechniki, a jeszcze inne wyższe szkoły zawodowe. Ten zakres wymagań przekłada się na stronę merytoryczną pracy i pracochłonność, które są bezpośrednią pochodną kosztów wykonania zamówienia.

Jak zatem widać, o cenach prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich decyduje wiele czynników i kryteriów. Nie ma zatem jednej ceny dla wszystkich prac. Często dostajemy zapytania sformułowane w sposób następujący: „ile kosztuje praca licencjacka?” Czy „ile kosztuje praca inżynierska lub magisterska?”. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każde zamówienie jest inne, co oznacza zróżnicowany poziom cen. Oznacza to także, że nie da się przyjąć jednej uśrednionej ceny za stronę. Paleta czynników wpływających na koszty stworzenia pracy jest bowiem zbyt duża, aby dało się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie klienta „ile za stronę?”. Pisząc tekst od podstaw jest to po prostu niemożliwe.

pisanie prac Edu-pomocnik

Wyceń pracę

Prace magisterskie

Tego typu prace wymagają sporo wysiłku, gdyż zakres wymagań jest wyższy niż w przypadku prac licencjackich i niezbędne jest także przeprowadzenie badań w większości przypadków. Ceny w tabeli to dolna i górna granica. Wszystkie opracowania wyceniamy jednak indywidualnie.

pisanie prac Edu-pomocnik

Wyceń pracę

Prace inżynierskie

Te prace z kolei należą do najbardziej wymagających, gdyż zwykle mają charakter techniczny i wymagają od redaktora fachowej wiedzy i umiejętności. Ceny w tabeli są orientacyjne, prace wyceniamy indywidualnie.

pisanie prac Edu-pomocnik

Wyceń pracę

Prace licencjackie

Są najmniej wymagającymi pracami zarówno pod względem ilości treści jak i badawczym, stąd ich ceny są niższe od innych prac dyplomowych. Indywidualną wycenę otrzymasz po kontakcie mailowym.

Cennik

Poniżej prezentujemy cennik typowych opracowań według przedziałów objętościowych i typów prac. Wszystkie wzorcowe prace wyceniamy indywidualnie. Ceny w tabelach mają jedynie charakter poglądowy.

pisanie prac Edu-pomocnik

Wyceń pracę

Cennik

Wycena każdego zamówienia jest indywidualna, a po jej dokonaniu gwarantujemy stałą cenę na podstawie zawartej umowy.

Przed złożeniem zamówienia:

  • dowiedz się, ile będzie kosztowała Twoja praca - wyceń ją u naszego eksperta za darmo;

  • możesz poprosić o darmowy tekst próbny - zobacz

Indywidualną wycenę otrzymasz po kontakcie mailowym. Wycena jest bezpłatna i do niczego Cię nie zobowiązuje.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo