Oferta

Profesjonalna pomoc

w pisaniu prac:

MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH, DYPLOMOWYCH, ZALICZENIOWYCH,

I INNYCH.

Nie pobieramy przedpłat - PŁATNOŚĆ PO WYKONANIU USŁUGI.  Udzielamy pisemnej gwarancji na wykonane usługi. Nasi pracownicy naukowi to absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich najlepszych polskich i zagranicznych uczelni.

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z m.in. następujących dziedzin (alfabetycznie):  

- administracja,

- anglistyka (filologia angielska),

- bezpieczeństwo wewnętrzne,

- bankowość,

- ekonometria,

- europeistyka,

- dyplomacja europejska,

- filologia polska,

- finanse,

- finanse w języku angielskim (Bachelor Studies in Finance, Master Studies in Finance),

- handel zagraniczny,

- historia,

- informatyka,

- International Business (studia w języku angielskim),

- integracja europejska,

- kosmetologia,

- logistyka,

- marketing,

- metodyka badań naukowych,
- ekonomia,

- ochrona środowiska,

- organizacja przedsiębiorstwa,

- pedagogika,

- polityka społeczna,

- prawo i administracja,

- psychologia,

- resocjalizacja,

- rolnictwo,

- socjologia,

- spedycja,

- statystyka,

- teoria organizacji i zarządzania,

- transport,

- turystyka,

- ubezpieczenia,

- wychowanie fizyczne,

- zarządzanie bezpieczeństwem,

- zarządzanie jakością,

- zarządzanie produkcją,

- zarządzanie przedsiębiorstwem,

- zarządzanie strategiczne (strategie przedsiębiorstw i biznes plany),

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- inne.