Studentów studiów licencjackich zapraszamy do skorzystania ze szczegółowego poradnika:

Jak wybrać temat pracy licencjackiej?

Kiedy wybrać temat pracy licencjackiej?

Wyboru tematu, a przynajmniej zakresu pracy powinno się dokonać jeszcze zanim zdecydujemy się na konkretnego promotora. Warto zastanowić się, o czym chcemy pisać, jakie zagadnienia nas interesują, a następnie na tej podstawie wybrać sobie promotora, który będzie miał wiedzę w tym zakresie. Od jego specjalizacji będzie zależało, czy tematy prac licencjackich, jakie zaproponujemy, będą możliwe do realizacji w wybranej przez nas katedrze.  Nie ma bowiem gorszej sytuacji niż promotor i temat narzucone z góry.

Czym się kierować przy wyborze tematu pracy licencjackiej?

Tematy prac licencjackich mogą być bardzo zróżnicowane, co widać choćby w naszej bazie. Wybierając temat pracy licencjackiej warto kierować się następującymi kryteriami:

 • Własne zainteresowania;

 • Wiedza w danym temacie;

 • Dostępność materiałów;

 • Łatwość przeprowadzenia badań.

Licencjat - z badaniami czy bez? Temat a badania

Tematy prac licencjackich mogą mieć charakter poglądowy lub badawczy (ta druga opcja występuje zdecydowanie częściej). Wybierając temat pracy licencjackiej warto kierować się następującymi kryteriami: po pierwsze, czy będziemy musieli prowadzić badania. A jeśli tak, to z jakimi badaniami sobie poradzimy. Tak naprawdę, to w jaki sposób zostanie sformułowany temat, decyduje jakimi metodami badawczymi będziemy potem pracować.

Zwykle przyjmuje się, że każda praca kończąca studia powinna zawierać badania. Dotyczy to również licencjatu. Tematy prac licencjackich będą zatem zwykle miały charakter badawczy. Tym niemniej, badania to nie tylko metody kwestionariuszowe, czyli popularne ankiety, ale też cała gama innych metod badawczych.
Najłatwiej mają prawnicy – ich badania sprowadzają się do tzw. analizy aktów prawnych, zwanej też analizą doktrynalną (niektórzy metodolodzy rozdzielają te dwie metody, jednak nie jest to regułą), a więc polegają na czytaniu i analizowaniu przepisów. Tematy prac licencjackich z prawa prawie zawsze opierają się na analizie doktrynalnej.

Dość łatwe badania występują też w dziedzinach takich jak logistyka czy zarządzanie. Tematy prac licencjackich z tych dziedzin zwykle sprowadzają się do wykorzystania metody zwanej analizą dokumentów. W treści tematu znajdzie się zatem sformułowanie "na przykładzie przedsiębiorstwa ...". Na tej podstawie przygotowuje się później studium przypadku przedsiębiorstwa.

Na kierunku finanse zwykle badanie opiera się na analizie finansowej, wskaźnikowej, która jest również formą analizy dokumentów, w tym wypadku sprawozdań finansowych, na podstawie których oblicza się różne wskaźniki. Tematy prac licencjackich z finansów są powszechnie uważane za dość trudne, gdyż wymagają one dogłębnej znajomości wzorów i umiejętności ich interpretacji.

Badania nieco wyższych lotów występują na kierunkach technicznych, jak np. informatyka, robotyka, materiałoznawstwo itp. Tu zwykle wykonuje się projekty, które również są badaniami. Tematy prac licencjackich tego typu zwykle mają w treści słowo "projekt".

Jeśli chodzi o badania typowo kwestionariuszowe, występują one najczęściej na kierunkach takich jak pedagogika, psychologia, pielęgniarstwo, rehabilitacja. Mogą to być zwykłe analizy statystyczne, lub dość skomplikowane badania uwzględniające badanie współczynników istotności, testowanie statystyczne hipotez, a nawet tworzenie modeli lub rozwiązywanie testów z kluczem.

Jak wynika z powyższych rozważań, tematy prac licencjackich mogą mieć różny charakter. Tak więc przed ostatecznym wyborem  warto zastanowić się, co chcemy i możemy badać. Nie ma bowiem sensu porywać się na nawet najciekawszy temat, jeśli nie będziemy mogli zrealizować do niego części badawczej lub będzie to tak pracochłonne, że przerośnie nasze możliwości.

Jeśli macie wątpliwości, jakie badania dopasować do tematyki, która Was interesuje, skontaktujcie się z nami. Nasz pracownik naukowy chętnie odpowie na wszelkie pytania związane z metodologią tworzenia tekstów naukowych – zadzwoń tel. 735451971

Licencjat - ostateczny wybór tematu

Dokładne sformułowanie tematu nie musi mieć miejsca przed wyborem promotora. Na tym etapie wystarczy wiedzieć, o czym chcemy pisać. Sam temat można sobie wymyślić i doprecyzować go już razem z promotorem lub zajrzeć do tzw. gotowych baz tematów – ta do pobrania u góry strony. U nas baza ta jest darmowa. Tematy prac licencjackich i innych są podzielone dziedzinami i łatwo wyszukać to, co kogoś interesuje. Zachęcamy do korzystania z naszej bazy tematów prac dyplomowych, a jeśli niczego nie znajdziecie dla siebie, można poprosić naszych redaktorów o pomoc. Również za darmo mogą oni formułować dla Was kilka tematów spoza bazy. Wystarczy podać, co was interesuje  

Nadal masz problem z wyborem lub sformułowaniem tematu pracy? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą bezpłatnie wybrać temat – zadzwoń tel. 735451971
 

Baza tematów prac dyplomowych

Tagi:

przykładowe tematy prac magisterskich

przykładowe tematy prac licencjackich

temat pracy licencjackiej

temat pracy magisterskiej

tematy pracy licencjackiej

tematy pracy magisterskiej

generator tematów prac dyplomowych

generator tematów prac licencjackich

generator tematów prac inżynierskich

Jak wybrać temat pracy dyplomowej?

Wybór tematu pracy dyplomowej to jedno z największych wyzwań, przed jakim stoją studenci kończący studia. Proces ten jest tak naprawdę najtrudniejszy w przypadku studentów studiów licencjackich, gdyż nigdy wcześniej tego nie robili. Poniżej podajemy kilka porad, jak wybrać temat, aby później nie żałować swojej decyzji.

Jak sformułować tematy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich?

Bardzo ważny jest sposób sformułowania tematu pracy od strony językowej. Tematy prac naukowych, a więc także tematy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich zwykle są równoważnikami zdań. Niekiedy można się też spotkać z tematami dwuczłonowymi, w których jeden człon stanowi pytanie, a drugi równoważnik zdania. Oto kilka przykładów:

Tematy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich będące równoważnikami zdania - przykłady:

 • Problem aborcji w Polsce i wybranych państwach UE    

 • Procesy magazynowania i ich optymalizacja na przykładzie przedsiębiorstwa X

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako popularna forma ewidencji podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach

Dwuczłonowe tematy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, składające się z pytania i równoważnika zdania - przykłady:

 • Czy Polska jest przyjaznym krajem dla rozwijania drobnej przedsiębiorczości? Szanse i zagrożenia dla sektora MŚP w polskim systemie prawnym

 • Marketing internetowy. Szansa czy zagrożenie dla wizerunku firmy?

Kolejny ważny aspekt przy formułowaniu tematu pracy, to zastanowienie się co będziemy badać. Należy uwzględnić, jaki cel chcemy osiągnąć poprzez napisanie naszej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Pamiętajmy, że prace powinny rozwiązywać jakiś problem badawczy, na który powinien wskazywać temat. Problem badawczy to po prostu pytanie, na które chcemy udzielić odpowiedzi w naszej pracy. Temat pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej powinien zatem wskazywać, co chcemy osiągnąć. Również w tym wypadku przy formułowaniu tematu pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej możliwe jest kilka podejść:

 • podejście procesowe

 • podejście systemowe

 • inne, np. podejście użytkowe

Tematy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, w przypadku których zastosowano podejście procesowe powinny koncentrować się na następujących aspektach:

 • analiza procesów lub działań, które w toku naszej pracy mają być zoptymalizowane

 • wskazanie wykorzystania określonych narzędzi do usprawnienia procesów zachodzących w firmie lub organizacji

Tematy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich oparte na podejściu systemowym powinny z kolei uwzględniać następujące elementy:

 • analiza organizacji lub przedsiębiorstwa jako systemu

 • wskazanie pozytywnych efektów lub usprawnień, jakie chcemy osiągnąć dzięki naszej analizie na poziomie systemu całej organizacji lub przedsiębiorstwa

Częstym podejściem, przy formułowaniu tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich jest oparcie się o kryterium użytkowe. Podejście to występuje najczęściej w pracach inżynierskich, jednak nie jest też obce pracą licencjackim i magisterskim na kierunkach technicznych. Tego typu prace mają zazwyczaj charakter projektowy. Może to być projekt określonego budynku, sieci komputerowej, strony internetowej, robota itp.

Tematy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich oparte na podejściu użytkowym - przykłady:

 • Projekt strony internetowej dla firmy odzieżowej

 • Projekt pasywnego domu jednorodzinnego dla trzyosobowej rodziny

 • Projekt robota do czyszczenia kanalizacji

W naukach społecznych możliwe jest też zastosowanie innych podejść, typowych dla tych dziedzin. Tematy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na kierunkach takich jak psychologia, pedagogika, socjologia lub inne można sformułować w oparciu o:

 • analizę jakiejś zmiennej lub zmiennych w oparciu o wybrane kryterium lub kryteria

 •  analizę porównawczą zjawisk lub zmiennych pod jakimś kątem (według określonego klucza)

 • opis podmiotu lub przedmiotu badań – jeśli decydujemy się na badania monograficzne

Znając te zasady można przejść do wyboru tematu konkretnej pracy.

Jak wybrać temat pracy licencjackiej?

Wybór tematu pracy licencjackiej stanowi bardzo poważne zadanie, gdyż jest to pierwsza duża praca naukowa, z jaką ma się zmierzyć student. Czym zatem się kierować?

O wyborze tematu pracy licencjackiej warto pomyśleć już na etapie szukania promotora. Uczelnie zwykle zapewniają listę osób, które będą promotorami danego rocznika, wraz z podaniem ich specjalizacji naukowej. Warto zatem wybrać taki przedmiot, który podczas wcześniejszych studiów nie sprawiał nam problemów. Przykładowo, jeżeli ktoś kilka razy podchodził do egzaminu z ekonometrii i ostatecznie zaliczył go w trybie komisyjnym, to zdecydowanie nie powinien wybierać promotora z tej dziedziny, gdyż wówczas będzie musiał zdecydować się na tematykę związaną z tym, w czym nie orientuje się najlepiej. Warto zatem przejrzeć indeks i swoje najlepsze oceny, następnie zbadać opinie o promotorach i wybrać takiego, którego przedmiot był dla nas ciekawy i łatwy.

Aby pisanie pracy nie okazało się zbyt trudnym wyzwaniem, najlepiej zdecydować się na tematykę, w której czujemy się w miarę swobodnie. Dobrą opcją jest połączenie własnych zainteresowań naukowych lub prywatnych z tematem pracy. Przykładowo, osoba, która interesuje się fotografią, a pracę będzie pisać w katedrze marketingu, może pomyśleć o tematach związanych z wykorzystaniem obrazu lub fotografii w reklamie.

Jak sformułować temat pracy licencjackiej?

No dobrze. Mamy już ogólny zakres tematyczny, ale jak sformułować temat? To tak naprawdę stanowi największe wyzwanie dla studentów studiów licencjackich, którzy wcześniej tego nie robili. Można zastosować dwa podejścia. Pierwsze z nich polega na omówieniu z promotorem interesujących nas zagadnień, które chcielibyśmy zawrzeć w pracy, a następnie wspólnym sformułowaniu tematu. Ta droga wymaga jednak zaangażowania zarówno studenta jak i promotora.

Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy promotor nie ma dla nas czasu, lub nie chce się zaangażować w swoje obowiązki (do których należy przecież pomoc w wyborze tematu pracy przez studenta)? Wówczas z pomocą przyjdą nam gotowe bazy tematów prac dyplomowych (generatory tematów prac dyplomowych). Taką bazę możecie właśnie pobrać z naszej strony – czerwony przycisk powyżej. Warto poczytać tematy z interesującej nas dziedziny, zobaczyć, jak są sformułowane i na tej podstawie stworzyć coś własnego.

Można też wybrać gotowy temat z bazy, jeśli któryś przypadnie Wam do gustu. Wszystkie nasze tematy mają licencję Open Source, co oznacza, że możecie z nich bez problemu korzystać w swoich pracach dyplomowych.

Jak wybrać temat pracy inżynierskiej?

Nie każdy student musi mierzyć się z wyborem tematu pracy inżynierskiej, jednak ci, którzy wybrali taki tryb studiów będą musieli stanąć przed tym zadaniem. Jest ono z jednej strony łatwiejsze niż wybór tematu pracy licencjackiej, gdyż wiemy już czym się kierować (patrz akapit powyżej), z drugiej jednak strony prace inżynierskie mają swoiste wymagania, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ich tematach.

Praca inżynierska powinna rozwiązywać jakiś problem techniczny lub biznesowy. Zazwyczaj mają one zatem charakter projektów lub badań użytkowych.

Korzystając z wcześniejszych doświadczeń zdobytych przy pracy licencjackiej warto zastanowić się, co zamierzamy badać, jaki efekt chcemy uzyskać w wyniku naszej pracy inżynierskiej. Temat pracy powinien być tego odzwierciedleniem. Powinien też przedstawiać to, co się w pracy znajdzie. Można to sformułować w postaci tezy, np. Bazy danych jako narzędzie pracy współczesnego menedżera. W takiej pracy można wykonać projekt bazy danych, która będzie służyła do podejmowania decyzji zarządczych.

Podobnie jak w przypadku pracy licencjackiej, temat pracy inżynierskiej należy również z skonsultować z promotorem i uzyskać jego akceptację. W przypadku braku do pomysłu, można skorzystać z naszej bazy tematów prac dyplomowych, która stanowi również generator tematów prac inżynierskich.

Jak wybrać temat pracy magisterskiej?

Najłatwiejsze zadanie mają ci studenci, dla których studia magisterskie, są kolejnym stopniem w ich naukowej karierze. Doświadczenia zdobyte przy pisaniu prac licencjackich lub inżynierskich są bowiem w tym wypadku bezcenne. W najtrudniejszej sytuacji są studenci studiów pięcioletnich, dla których jest to pierwsza duża praca naukowa, tym bardziej, że poziom wymagań jest od razu znacznie wyższy niż dla licencjatu.

Postępowanie przy wyborze tematu pracy magisterskiej w zasadzie nie będzie się bardzo różniło od tego przy licencjacie. Pamiętać jednak należy, że wymagania będą nieco wyższe. Oznacza to, że należy uwzględnić badania. O ile w przypadku licencjatu niekiedy daje się przekonać promotora do pracy poglądowej, to w przypadku magisterek, praca powinna mieć charakter badawczy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w temacie. Praca będzie też większa objętościowo. Przy licencjacie zwykle mamy do czynienia z pracami liczącymi około 3 rozdziałów, tutaj będą co najmniej 4. Warto zatem wybrać taki temat, na który uda nam się stworzyć odpowiednią ilość stron. Tematy nie powinny być zatem zbyt wąsko sformułowane, gdyż wówczas napisanie odpowiedniej liczby stron może być trudne.

Dobrym rozwiązaniem jest także zainspirowanie się gotowymi tematami prac magisterskich. Wszystkie tematy w naszej bazie są tak sformułowane, że z powodzeniem mogą służyć do tego celu.

Można też wybrać kilka gotowych tematów z bazy i omówić z promotorem, który z nich będzie najlepszym wyborem dla obu stron.

Czego nie robić przy wyborze pracy dyplomowej?

Niezależnie, czy macie problem z wyborem tematu pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej, najgorsze co można zrobić, to dać sobie narzucić temat z góry. Wielu promotorów wybiera „drogę na skróty” przedstawiając studentom listę tematów do wyboru. Znacznie łatwiej i szybciej jest bowiem narzucić studentom tematy niż poświęcić czas na omówienie z każdym z nich ich indywidualnych wyborów. W takim wypadku obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy. Zwykle skutkuje to tym, że najciekawsze tematy znikają bardzo szybko, natomiast dla tych, którzy się nie pospieszą, zostają te najgorsze, najnudniejsze i najtrudniejsze. Wielokrotnie w naszej pracy spotykaliśmy się z przypadkami studentów będących ofiarami tego typu nietrafnych wyborów, którzy nie byli w stanie podołać narzuconym im wymaganiom.

Co nam grozi, jeśli nie wybierzemy tematu pracy dyplomowej samodzielnie?

Zdarzało się też, że studenci przychodzili do nas po pomoc z listą tematów do wyboru wręczonych przez promotora, które okazywały się tematami pobranymi z naszej bazy. Przypomnijmy w tym miejscu, że licencja Open Source jest przeznaczona wyłącznie dla studentów, a nie dla promotorów. Chociaż tematy były łatwe, jednak zupełnie nie pokrywały się z wiedzą i zainteresowaniami studentów, w związku z czym szukali oni pomocy u nas.

O ile w naszej bazie staramy się przedstawiać tematy na tyle łatwe, że większość studentów powinna sobie z nimi poradzić, to ze znacznie bardziej negatywnym zjawiskiem mamy do czynienia wówczas, gdy promotor wyręcza się studentami w swojej pracy naukowej. Spotykaliśmy się też z przypadkami, kiedy studenci mieli narzucane bardzo trudne tematy badawcze, z których badania były potem wykorzystywane w pracach naukowych promotorów. Studenci byli zmuszani do podpisywania odpowiednich oświadczeń, aby promotor miał odpowiednią podkładkę prawną przy wykorzystaniu tego typu materiału naukowego, jednak powiedzmy wprost – jest to zjawisko patologiczne. Student w takiej sytuacji praktycznie nie ma możliwości odmowy bez narażania się promotorowi.

Warto zatem odpowiednio wcześniej zadbać o wybór tematu pracy dyplomowej, aby nie narażać się na tego typu sytuacje.

Do dyspozycji macie naszą bazę tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, z której możecie korzystać dowolnie. bez problemu i za naszą zgodą możecie sobie tematy „przywłaszczyć”. Można się też nimi zainspirować i stworzyć własny, niepowtarzalny temat pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Jeśli nie wiecie, jaki temat wybrać lub nie potraficie samodzielnie sformułować swojego tematu, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w wyborze tematu i jego sformułowaniu. Usługa ta jest nieodpłatna.

Studenci i tematy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich i innych

Pobierz bazę tematów

Baza tematów prac dyplomowych - tematy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Nie masz pomysłu na temat pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)? Skorzystaj z bazy gotowych tematów  - za darmo. Możesz je wykorzystać w takim samym brzmieniu lub zainspirować się nimi tworząc temat własnej pracy.

W naszej bazie znajdziesz ponad 1200 tematów z 64 dziedzin.

Jeśli zdecydujesz się potem zamówić u nas opracowanie któregoś z nich, otrzymasz korzystny rabat, gdyż tematy te już opracowywaliśmy i dysponujemy materiałami zebranymi do nich wcześniej, nie zapłacisz więc za  całościowe kompletowanie literatury czy materiału badawczego.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo