Polityka prywatności i bezpieczeństwo korzystania z serwisu

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że po zawarciu umowy serwis Edu-pomocnik.pl staje się administratorem Pani/Pana danych osobowych, które będą przetwarzane przez firmę wyłącznie w celu realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi, w tym rozliczeń finansowych i podatkowych. Jednocześnie informujemy, iż służy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, należy jednak pamiętać, że Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2651) zobowiązuje nas jako firmę do przechowywania danych związanych z obsługą finansową zamówienia przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za wykonaną usługę).

Zapewniamy 100% prywatności wszystkim użytkownikom serwisu i nie udostępniamy danych osobowych zewnętrznym podmiotom.

Informujemy, że dodanych osobowych klientów mają dostęp wyłącznie uprawnione osoby odpowiedzialne za zawierania umów oraz przetwarzanie danych do celów ewidencji podatkowej.

Dbamy o prywatność klientów – dane klientów nie są udostępniane redaktorom, ale też dane redaktorów nie są dostępne dla klientów. Obowiązuje tu zasada symetrii w poufności przetwarzania danych osobowych.

Dane użytkowników nie są przez nas wykorzystywane do żadnych innych celów poza prawidłową realizacją usługi. Dane Klientów firmy, zamawiających wzorce prac, zawarte w umowach są chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz.U.2019.1781) i nie udostępnia się ich żadnym zewnętrznym podmiotom. Służą one jedynie do prawidłowego rozliczenia usługi i odprowadzenia podatku dochodowego.

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu Edu-pomocnik.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): rodo@edu-pomocnik.pl

Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są na podstawie  udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) .

Polityka cookies

Strona Edu-pomocnik.pl używa plików cookies i podobnych technologii, co jest standardem obecnych stron internetowych, jednak służy to wyłącznie dostosowaniu serwisu do potrzeb użytkowników, w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Nota prawna

Nasze opracowania stanowią wzorce dla wykonania własnych prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, referatów i innych. Zastrzegamy sobie, że powinny one być wykorzystywane jedynie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa - tzn. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz z poszanowaniem art. 272 k.k.  (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553) i wymogów uczelni w tej kwestii.
Opracowywane przez nas wzorce stanowią zatem jedynie materiał, który może posłużyć do napisania WŁASNEJ pracy.

Strona w przebudowie

Kontakt

Prywatność

W tym miejscu prezentujemy najważniejsze zasady polityki prywatności. Dbamy o poufność danych i anonimowość Klientów, jednak niektóre dane są niezbędne do prawidłowej realizacji usług.

Szczegółową politykę prywatności otrzymasz po kontakcie mailowym.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo