Polityka prywatności i bezpieczeństwo korzystania z serwisu Edu-pomocnik

Zasady ogólne

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że po zawarciu umowy serwis Edu-pomocnik.pl staje się administratorem Pani/Pana danych osobowych, które będą przetwarzane przez firmę wyłącznie w celu realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi, w tym rozliczeń finansowych i podatkowych. Jednocześnie informujemy, iż służy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, należy jednak pamiętać, że Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2651) zobowiązuje nas jako firmę do przechowywania danych związanych z obsługą finansową zamówienia przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za wykonaną usługę).

Bezwzględna ochrona danych osobowych Klientów i Użytkowników Serwisu

Zapewniamy 100% prywatności wszystkim Użytkownikom Serwisu i nie udostępniamy danych osobowych zewnętrznym podmiotom.

Informujemy, że do danych osobowych Klientów mają dostęp wyłącznie uprawnione osoby odpowiedzialne za zawieranie umów oraz przetwarzanie danych do celów ewidencji podatkowej.

Dbamy o prywatność Klientów – dane Klientów nie są udostępniane redaktorom, ale też dane redaktorów nie są dostępne dla Klientów. Obowiązuje tu zasada symetrii w poufności przetwarzania danych osobowych.

Dane Użytkowników nie są przez nas wykorzystywane do żadnych innych celów poza prawidłową realizacją usługi. Dane Klientów firmy, zamawiających wzorce prac, zawarte w umowach są chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz.U.2019.1781) i nie udostępnia się ich żadnym zewnętrznym podmiotom. Służą one jedynie do prawidłowego rozliczenia usługi i odprowadzenia podatku dochodowego.

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu Edu-pomocnik.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): rodo@edu-pomocnik.pl

Dane osobowe Użytkowników serwisu przetwarzane są na podstawie  udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) .

Polityka cookies

Strona Edu-pomocnik.pl używa plików cookies i podobnych technologii, co jest standardem obecnych stron internetowych, jednak służy to wyłącznie dostosowaniu serwisu do potrzeb Użytkowników, w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Dane niezbędne do przedstawienia spersonalizowanej oferty i realizacji usługi

Aby przedstawić spersonalizowaną ofertę musimy skontaktować się indywidualnie z Użytkownikami naszego serwisu. Odbywa się to za pomocą formularza kontaktowego. Ze względu na fakt, że w przypadku wielu operatorów poczty e-mail, szczególnie w opcji bezpłatnej (np. Gmail), korespondencja firmowa trafia najczęściej do skrzynki Spam lub Oferty, przesyłamy dodatkowe potwierdzenie sms-em wysłania przez nas wiadomości e-mail. Umożliwia to Użytkownikowi Serwisu lepszy i pewniejszy dostęp do informacji i ma na celu poprawę jakości usług.

Kontaktując się z nami mailowo, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do stworzenia spersonalizowanej oferty pomocy w pisaniu prac oraz przesłania wzorów niezbędnych dokumentów (wzór umowy, warunki gwarancji, cenniki, inne) i materiałów promocyjnych (kody rabatowe, zniżki, e-prezenty).

Zgoda obejmuje przesyłanie informacji drogą elektroniczną, taką jak e-mail lub SMS.

W dowolnym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem RODO: rodo@edu-pomocnik.pl

W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) danych osobowych Użytkownik jest uprawniony do żądania podania przez Administratora informacji dotyczących przetwarzania danych, przesyłając żądanie na adres: rodo@edu-pomocnik.pl. Po otrzymaniu żądania Administrator ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

Nota prawna

Nasze opracowania stanowią wzorce dla wykonania własnych prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, referatów i innych. Zastrzegamy sobie, że powinny one być wykorzystywane jedynie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa - tzn. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz z poszanowaniem art. 272 k.k.  (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553) i wymogów uczelni w tej kwestii.
Opracowywane przez nas wzorce stanowią zatem jedynie materiał, który może posłużyć do napisania WŁASNEJ pracy.

Strona w przebudowie

Kontakt

Prywatność

W tym miejscu prezentujemy najważniejsze zasady polityki prywatności. Dbamy o poufność danych i anonimowość Klientów, jednak niektóre dane są niezbędne do prawidłowej realizacji usług.

Szczegółową politykę prywatności otrzymasz po kontakcie mailowym.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo