Nota prawna pisanie prac

Nota prawna

Zamówione opracowania mogą być używane przez Klientów na podstawie imiennej licencji w dowolny sposób, jednak z poszanowaniem przepisów prawa.

Wykonane przez nas opracowania mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art.272 K.K. oraz innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, iż zamawiający dąży do złamania prawa z wykorzystaniem materiałów i praw uzyskanych w ramach usługi. Serwis nie udziela zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim Kodeksem Karnym, w szczególności: wprowadzenie w błąd co do autorstwa czy jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.

Szczegółowe zasady korzystania z usług regulują Umowa i Regulamin świadczenia usług

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania opracowań przez Klientów, w szczególności w przypadku niezastosowania się do zasad regulaminu i umowy.

 

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo