Wyceń pracę bez zobowiązań

Dowiedz się więcej

Pisanie prac inżynierskich – często zadawane pytania

 

Spis treści

Jak mogę zamówić pracę inżynierską?. 1

Czy praca inżynierska musi mieć badania?. 1

Pisanie prac inżynierskich – jakie badania w pracy inżynierskiej?. 1

Ile czasu zajmuje napisanie pracy inżynierskiej?. 2

Ile kosztuje praca inżynierska?. 2

 

Jak mogę zamówić pracę inżynierską?

Aby zamówić pracę inżynierską, najpierw skontaktuj się z nami w sprawie wyceny. Najlepiej zrobić to przez dedykowany formularz – tutaj. Na podstawie informacji, które nam przekażesz, sporządzimy indywidualny kosztorys i prześlemy dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli warunki będą Ci odpowiadały, wystarczy odesłać nam umowę na adres e-mail. Na jej podstawie zostanie zrealizowane zamówienie, które opłacisz przy odbiorze. Nie pobieramy przedpłat, rozliczamy się po wykonaniu usługi.

Czy praca inżynierska musi mieć badania?

Tym, co odróżnia prace inżynierskie od innych, jest ich badawczo-projektowy charakter. W pracy inżynierskiej z reguły wystąpią zatem badania empiryczne lub trzeba będzie zrealizować jakiś projekt. Rodzaj badań lub zakres projektu zależy od kierunku studiów i tematu pracy. To jego brzmienie zazwyczaj podpowiada nam, co dokładnie powinno się w pracy znaleźć, jak podejść do badań. Pisanie prac inżynierskich cechuje się tym, że w części badawczo-projektowej powinno się znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu i zaproponowanie usprawnienia lub optymalizacji badanej organizacji, podmiotu lub procesu. Temu właśnie służą badania lub projekt pracy inżynierskiej.

Pisanie prac inżynierskich – jakie badania w pracy inżynierskiej?

Kwestia wyboru badań w pracy inżynierskiej to temat rzeka i poświęcamy mu cały masz odrębny poradnik (więcej w sekcji Poradniki pisania prac). W pracach inżynierskich występują bowiem bardzo różnorodne badania, co zależy zarówno od kierunku studiów, specjalizacji, jak i tematu pracy. Wśród najczęściej spotykanych badań, jakie pojawiają się w pracach inżynierskich można wskazać następujące metody badawcze:

 • studium przypadku
 • eksperyment
 • analiza finansowa
 • metody scenariuszowe
 • analiza strategiczna
 • analiza dokumentów
 • sondaż
 • obserwacja
 • inne.

W pracach inżynierskich bardzo często występują też projekty. Przyjmują one bardzo zróżnicowane formy. Najczęściej w pracach inżynierskich można się jednak spotkać z przykładami takimi jak projekty:

 • diagnostyczne
 • identyfikacyjne
 • prognostyczne
 • systematyczne
 • sytuacyjne
 • konstrukcyjne
 • produkcyjne
 • informatyczne
 • związane z zarządzaniem zmianą
 • techniczne
 • systemów zarządzania
 • wojskowe
 • inne

Tematyka doboru badań i projektów w pracach inżynierskich stanowi bardzo obszerne zagadnienie, z tego względu zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem w tym zakresie (przejdź do Poradnika)

Ile czasu zajmuje napisanie pracy inżynierskiej?

Pisanie prac inżynierskich jest zajęciem niewątpliwie bardziej czasochłonnym niż pisanie innych rodzajów prac dyplomowych. Wynika to z techniczno-badawczego charakteru tych prac. Napisanie pracy inżynierskiej wiąże się bowiem z koniecznością przeprowadzenia dużo bardziej zaawansowanych badań lub wykonania projektu badawczego niż ma to miejsce w przypadku prac licencjackich lub magisterskich. Niektóre projekty, eksperymenty lub doświadczenia zwyczajnie wymagają czasu i nie da się przyspieszyć procedur badawczych.

Pisanie pracy inżynierskiej należy zatem odpowiednio sobie rozplanować. Jeżeli dopadnie nas prokrastynacja (odkładanie ważnych rzeczy do zrobienia na później) musimy liczyć się z tym, że pracy inżynierskiej nie da się napisać w założonym terminie. Konieczne wówczas jest sięgnięcie po pomoc w pisaniu prac. Tym niemniej, nawet fachowcy z najlepszych serwisów, nie będą w stanie zrobić tego w tydzień. Przyjmuje się, że najkrótszy czas potrzebny na napisanie pracy inżynierskiej w przypadku osoby, która zajmuje się tym zawodowo to minimum 3 tygodnie (jeśli nad tekstem pracuje pojedyncza osoba, a nie zespół; zespół pracowników naukowych poradzi sobie nieco szybciej, ale na pewno nie w tydzień). Jest to czas niezbędny, aby prawidłowo wykonać wszystkie procedury metodologiczne, które muszą mieć zastosowanie w przypadku pisania tego typu prac.

Napisanie pracy inżynierskiej w przypadku studenta trwa znacznie dłużej. Seminaria dyplomowe dla inżynierów trwają zazwyczaj 2 semestry i jest to czas konieczny do napisania pracy, zakładając, że przykładamy się do tego regularnie. Dobrze jest wyznaczyć sobie harmonogram działań i skutecznie go realizować. Przykładowo: wyznaczamy sobie termin na stworzenie i omówienie planu pracy z promotorem, określamy daty, kiedy przeprowadzimy badania lub zrealizujemy poszczególne części projektu (warto zająć się tym jeszcze przed rozpoczęciem pisania części teoretycznej), a następnie przyjąć jakiś limit stron do napisania tygodniowo.

Ile kosztuje praca inżynierska?

Cena pracy inżynierskiej zależy od wielu czynników, nie da się zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ze względu na to, że prace inżynierskie nie są tak rozbudowane objętościowo jak magisterskie, dolny pułap cenowy będzie w tym wypadku niższy. Należy jednak uwzględnić ceny badań lub projektów. W przypadku wyższych szkół zawodowych uprawnionych do nadawania tytułu inżyniera wymagania nie są zbyt wygórowane, a to oznacza, że przyjmowane są nawet prace liczące ok 25 stron. Niezbyt rozbudowana praca inżynierska może zatem kosztować od 750 zł wzwyż, przy czym do ceny tej należy doliczyć jeszcze badania. Ceny badań zależą od ich rodzaju. Najprostsze badania ankietowe przeprowadzone na niewielkiej próbie kosztują od 490 zł.

Prace inżynierskie o tak niskich wymaganiach to jednak rzadkość. Zazwyczaj prace inżynierskie liczą ok 50 - 60 stron i wymagają nieco bardziej zaawansowanych badań lub projektów. Ceny takich typowych prac inżynierskich zaczynają się od 1500 zł plus koszt badań bądź projektu. Nieco bardziej zaawansowane badania sondażowe kosztują od 590 zł wzwyż (w pakiecie jest opracowanie kwestionariusza ankiety oraz pozyskanie wyników). Znacznie droższe są projekty. Ich cena zależy od dziedziny i kierunku studiów, w ramach którego realizowany jest projekt, jak również od rodzaju i zakresu samego projektu. Stosunkowo niedrogie są projekty logistyczne. Cena takich projektów zaczyna się od 350 zł. Zdecydowanie najwyższa półka cenowa to projekty informatyczne. Tutaj dolna granica kosztów to minimum 700 zł za wykonanie projektu.

 

Pisanie prac inżynierskich – często zadawane pytania

Wyceń pracę bez zobowiązań

Dowiedz się więcej

 

Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej, wymaganej na poziomie prac inżynierskich

Gwarancja oryginalności pracy (brak plagiatu)

Gwarancja zachowania terminu – terminy są nieprzekraczalne

Gwarancja realizacji usługi według wytycznych zawartych w umowie

Gwarancja darmowych poprawek w przypadku uwag Klienta

Gwarancja zachowania wymagań techniczno-edytorskich

Gwarancja stałej ceny, nawet w przypadku, gdy praca wyjdzie obszerniejsza niż w umowie

Gwarancja poufności danych osobowych i informacji uzyskanych w toku badań

Gwarancja najlepszej relacji jakości w stosunku do ceny na rynku

 

Zobacz szczegóły:

 

 Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej, wymaganej na poziomie prac inżynierskich

Pisanie prac inżynierskich wymaga zachowania najwyższej jakości merytorycznej. Oznacza to, że dobrą pracę inżynierską może napisać tylko osoba, która jest specjalistą z danej dziedziny. Niedopuszczalne jest, aby zajmowała się tym osoba nie posiadająca odpowiednich kwalifikacji, co niestety dość często zdarza się w serwisach konkurencyjnych. Pisanie prac inżynierskich wymaga bowiem dogłębnej znajomości zagadnień i umiejętności technicznych związanych z realizowanym tematem.

Wszyscy nasi redaktorzy zajmujący się pisaniem prac inżynierskich posiadają odpowiednie wykształcenie i przygotowanie merytoryczne, biorą udział w szkoleniach mających na celu zapoznanie się z najnowszymi wymogami pisania prac inżynierskich. Dzięki temu wszystkie nasze prace inżynierskie spełniają wymogi formalne i merytoryczne.

Gwarancja oryginalności pracy (brak plagiatu)

Na wszystkie nasze prace inżynierskie (wzorce) udzielamy gwarancji antyplagiatowej. Zanim tekst trafi do Klienta, jest on szczegółowo weryfikowany przez system Plagiat.pl, który jest znacznie dokładniejszy niż udostępniany uczelniom za darmo JSA.

Gwarancja zachowania terminu – terminy są nieprzekraczalne

Termin zawarty w umowie gwarantuje, że praca dotrze do Klienta w ustalonym czasie. Na czas realizacji zamówienia składa się termin wykonania pracy przez redaktora oraz okres potrzebny na sprawdzenie tekstu systemie antyplagiatowym (zwykle kilka dni roboczych).

Gwarancja realizacji usługi według wytycznych zawartych w umowie

Pisanie prac inżynierskich wiąże się z uwzględnieniem rozmaitych aspektów technicznych i technologicznych, których opracowania wymaga temat. Konieczne jest zatem dokładne ustalenie z Klientem, jaki zakres zagadnień znajdzie się w części badawczej lub projektowej. Ustaleniom tym służy bardzo szczegółowy formularz zamówienia, który stanowi załącznik do umowy. Na jego podstawie udzielana jest gwarancja zachowania wytycznych Klienta. Gdyby nie zostały one w jakimś stopniu zrealizowane, firma ma obowiązek nieodpłatnie to poprawić.

Gwarancja darmowych poprawek w przypadku uwag Klienta

Specyfika pisania prac inżynierskich może powodować, że mimo zachowania należytej staranności przy wykonaniu usługi, mogą jednak pojawić się dodatkowe uwagi. Wynika to z subiektywnego podejścia do tematu. Warunki gwarancji szczegółowo określają zasady wnoszenia darmowych poprawek w takim przypadku. Jeżeli pojawią się uwagi do pracy inżynierskiej, zostaną one wprowadzone nieodpłatnie na zasadach określonych w gwarancji.

Gwarancja zachowania wymagań techniczno-edytorskich

Szczególnie w przypadku prac inżynierskich zachowanie wymagań techniczno-edytorskich jest bardzo istotne. Praca inżynierska musi być estetyczna pod względem edytorskim i dobrze, jeśli zawiera zaawansowane elementy graficzne. Świadczy to o profesjonalizmie autora pracy.

Stosujemy się do wymagań techniczno-edytorskich określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w rozporządzeniach wykonawczych, na bazie których uczelnie ustalają swoje wymagania. W przypadku wystąpienia rozbieżności można dodatkowo zamówić przeformatowanie pracy na inny układ graficzny.

Gwarancja stałej ceny, nawet w przypadku, gdy praca wyjdzie obszerniejsza niż w umowie

Pisanie prac inżynierskich wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych badań lub stworzenia projektu. Oznacza to, że już na samym początku należy dokładnie oszacować związane z tym koszty. Na podstawie szczegółowych informacji od Klienta wykonujemy kosztorys, który jest podstawą do zawarcia umowy. Nie wyceniamy prac od strony, gdyż jeśli chodzi o pracochłonność napisania pracy inżynierskiej w tym wypadku nie jest to w ogóle miarodajne.

Gwarantujemy, że cena podana w kosztorysie i wpisana do umowy nie zmieni się, nawet jeśli praca inżynierska wyjdzie nieco obszerniejsza niż zakładano. Nie ma zatem ukrytych kosztów, których można się obawiać, jak w przypadku serwisów konkurencyjnych, które wystawią rachunek za każdą dodatkową stronę tekstu.

Gwarancja poufności danych osobowych i informacji uzyskanych w toku badań

Zdajemy sobie sprawę, że dla Klientów korzystających z pomocy w pisaniu prac inżynierskich, poufność jest bardzo ważna. Zapewniamy zatem pełną ochronę danych osobowych według RODO. Nie udostępniamy danych osobowych Klientów żadnym zewnętrznym podmiotom, a zebrane dane są niezbędne jedynie do celów realizacji usługi i rozliczeń podatkowych. Dotyczy to również danych i informacji uzyskanych w toku prowadzonych badań.

Gwarancja najlepszej relacji jakości w stosunku do ceny na rynku

Pisanie prac inżynierskich wymaga zachowania ich jak najwyższej jakości, jednak przystępna cena jest równie ważna w przypadku studentów. Gwarantujemy zachowanie jak najlepszej relacji jakość-cena.  Ze względu na to, że prace inżynierskie w naszej firmie są pisane wyłącznie przez specjalistów kierunkowych, są one może nieco droższe niż w przypadku serwisów, które zatrudniają osoby bez odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie. Tym niemniej, niska cena początkowa pracy napisanej przez osobę niekompetentną, może w efekcie skutkować pojawieniem się dużo wyższych kosztów niż kiedy praca jest pisana przez specjalistę. Wynika to z faktu, że tanie prace pisane przez osoby bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności będę zawierały mnóstwo błędów, które trzeba będzie poprawiać. Oznacza to stracony czas i pieniądze. Natomiast praca napisana przez specjalistę, prawie zawsze jest przyjmowana bez najmniejszych poprawek, a nawet gdyby te się pojawiły, są one wprowadzane nieodpłatnie w ramach warunków gwarancji.

To, że zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów nie musi oznaczać, że pisanie prac inżynierskich jest u nas drogie. Dzięki naszej długoletniej obecności na rynku zdążyliśmy sobie wyrobić dobrą opinię, dzięki czemu możemy znacznie ograniczyć koszty marketingowe. Nie musimy wydawać horrendalnych kwot na reklamę, gdyż Klienci po prostu nas sobie polecają. Wiarygodność firmy przekłada się na wysoką pozycję w wyszukiwarkach, co stanowi darmową formę promocji. Pozwala to na znaczne oszczędności i obniżenie cen prac.

 

Zapewniamy 9 gwarancji w ramach umowy. Są to:

Pisanie prac inżynierskich bez plagiatu

Kontakt

Pisanie prac inżynierskich

Oferujemy pomoc w pisaniu prac inżynierskich. Nasze prace są pisane od podstaw przez specjalistów kierunkowych, bez plagiatu i zawsze najwyższej jakości. Mamy ponad 20 lat doświadczenia. Podpisujemy umowę - masz pewność, że otrzymasz pracę zgodną z zamówieniem. Nie pobieramy przedpłat.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo