Sprawdź ofertę  bez zobowiązań!

Pisanie prac zaliczeniowych – często zadawane pytania

 

Spis treści:

Jak napisać pracę zaliczeniową na 5?

Struktura pracy zaliczeniowej. Z czego składa się praca zaliczeniowa?

Rodzaje prac zaliczeniowych

Kto pisze prace zaliczeniowe?

Ile czasu zajmuje napisanie pracy zaliczeniowej?

Ile kosztuje praca zaliczeniowa

Pisanie prac zaliczeniowych – jak wybrać dobrą ofertę?

Jak zamówić pracę zaliczeniową?

 

 

Jak napisać pracę zaliczeniową na 5?

Aby napisać pracę zaliczeniową na najwyższą ocenę, należy zastosować się do wytycznych wykładowcy i zrealizować je punkt po punkcie. Jeżeli nie ma dokładnych wytycznych, a jest podany jedynie temat, na który należy napisać esej lub referat, należy dokładnie wczytać się w niego ze zrozumieniem. Każde słowo w temacie ma bowiem znaczenie i będzie skutkowało poruszeniem w pracy określonych wątków. To właśnie jego brzmienie będzie decydowało o tym, czy praca ma mieć charakter teoretyczny czy praktyczny oraz jakie zagadnienia należy w niej omówić.

W przypadku większości prac zaliczeniowych (z wyłączeniem prac typu zadania do rozwiązania) bardzo ważne jest oparcie się na fachowej literaturze naukowej dotyczącej analizowanego zagadnienia. Należy pamiętać o stosowaniu przepisów i zamieszczeniu bibliografii na końcu pracy.

Pisanie prac zaliczeniowych wymaga także posługiwania się odpowiednim językiem. Unikamy stylu potocznego, kolokwializmów czy sformułowań nieformalnych. Należy zadbać o poprawność gramatyczną, językową, interpunkcyjną i ortograficzną. Najlepiej zdecydować się na styl bezosobowy, naukowy. W przypadku eseju na zaliczenie dopuszczalny jest nieco mniej formalny styl i narracja pierwszoosobowa, jednak mimo wszystko nie należy jej nadużywać, zachowując jedynie do opisania własnych przemyśleń i wniosków.

Na koniec pamiętajmy o estetyce pracy. Nawet najbardziej fachowo napisana praca, która nie wygląda schludnie (źle dobrana lub przypadkowa wielkość i krój czcionek, źle sformatowane akapity i przypisy w różnych formatach itp.) nie uzyska dobrej oceny wykładowcy.

 

Struktura pracy zaliczeniowej. Z czego składa się praca zaliczeniowa?

Pisanie praw zaliczeniowych wymaga zachowania określonej struktury. Podobnie jak w przypadku większości prac pisemnych, również i w tym wypadku obowiązuje reguła trójpodziału. Praca zaliczeniowa, o ile nie jest zadaniem do wykonania lub projektem technicznym wymaga podzielenia jej na następujące części:

 • wstęp

 • rozwinięcie

 • zakończenie

Wstęp powinien zawierać krótkie wprowadzenie do omawianej tematyki. W przypadku małych prac (kilka stron) nie musi on być wydzielony odrębnym nagłówkiem, jednak warto, aby znajdował się on w odrębnym akapicie, oddzielonym od tekstu właściwego na przykład jedną wolną linijką.

Rozwinięcie to omówienie zagadnień związanych bezpośrednio z tematem. W zależności od rodzaju pracy i jej tematyki należy posłużyć się odpowiednią literaturą popierającą nasz wywód oraz, w przypadku prac badawczych lub projektów zaliczeniowych, zaprezentować część merytoryczną (wyniki badania lub projekt).

Zakończenie stanowi podsumowanie rozważań dokonanych w pracy zaliczeniowej. W przypadku krótkich prac na zaliczenie nie musi ono również być oznaczone nagłówkiem, jednak warto je oddzielić od reszty tekstu akapitem lub dodatkową wolną linijką.

 

Rodzaje prac zaliczeniowych

Prace zaliczeniowe mogą przyjmować różne formy. Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje prac zaliczeniowych:

 • esej

 • referat

 • artykuł naukowy

 • zadanie do wykonania (zadanie z treścią)

 • projekt

 • badanie

 • inne

Oferujemy szeroko rozumianą pomoc wpisaniu wszystkich powyższych rodzajów prac zaliczeniowych.

 

Kto pisze prace zaliczeniowe?

Pisanie prac zaliczeniowych to zadanie, które muszą wykonać studenci, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie są w stanie temu zadaniu podołać, mogą zwrócić się po profesjonalną pomoc w pisaniu prac na przykład do serwisu Edu-pomocnik.pl

W Edu-pomocniku prace zaliczeniowe (wzorce) piszą wykwalifikowani pracownicy naukowi. Zatrudniamy wyłącznie absolwentów renomowanych uczelni, którzy przechodzą regularne szkolenia, aby sprostać wysokim wymaganiom i być na bieżąco z bieżącymi trendami w nauce i metodyce tworzenia tekstów naukowych.

 

Ile czasu zajmuje napisanie pracy zaliczeniowej?

Napisanie pracy zaliczeniowej zwykle nie zajmuje wiele czasu, jednak to, ile go dokładnie potrzeba, zależy od charakteru pracy. Krótki esej można napisać nawet w ciągu godziny lub, jeśli jest on nieco bardziej rozbudowany, w ciągu kilku godzin.

Nieco więcej czasu wymagają prace zaliczeniowe o charakterze badawczym lub projekty zaliczeniowe. Skomplikowane badania lub projekty mogą zająć nawet kilka lub kilkanaście dni, a czasem nawet kilka tygodni. Zależy to od charakteru badań i rodzaju projektu. Niektóre procedury badawcze są z definicji rozciągnięte w czasie, co wynika z wymagań metodologicznych dla określonych typów badań lub rodzajów projektów. W przypadku prac zaliczeniowych wymagających zastosowania tego rodzaju procedur znacznie wydłuża to czas powstania opracowania.

 

Ile kosztuje praca zaliczeniowa

Nie ma jednej odpowiedzi na to, ile kosztuje praca zaliczeniowa. Zależy to od jej rodzaju, charakteru i szczegółowych wymagań. Niewątpliwie najtańszą formą prac zaliczeniowych jest esej. Cena eseju (wzorca) napisanego przez pracownika naukowego to od 100 do kilkuset złotych.

Znacznie droższą formą prac zaliczeniowych będą zadania do wykonania, projekty i prace badawcze. W tym wypadku cena zależy od zakresu czynności, jakie należy wykonać, aby opracować tego typu pracę zaliczeniową. Proste zadania, jak na przykład wykonanie obliczeń analizy finansowej lub wskaźnikowej to koszt rzędu od 350 zł wzwyż, w zależności od liczby wskaźników do policzenia. Prawnicze kazusy, wymagające przeprowadzenia fachowej analizy prawnej przedstawionego w nim przypadku to koszt rzędu od 400 zł wzwyż w zależności od stopnia skomplikowania kazusu.

W przypadku badawczych prac na zaliczenie należy uwzględnić zarówno koszt przeprowadzenia badań jak i opracowania ich wyników. Proste badanie ankietowe przeprowadzone na minimalnej próbie badawczej około 30 osób to koszt rzędu od 400 zł wzwyż. Do tego należy doliczyć raport z wyników badania, który w zależności od stopnia jego skomplikowania może kosztować od 600 zł w górę.

Najbardziej zróżnicowane są ceny projektów zaliczeniowych. W tym wypadku decyduje nie tylko skala pracochłonności, ale też dziedzina, której dotyczy projekt. Proste projekty zaliczeniowe z pedagogiki kosztują od 200 zł wzwyż. Natomiast w przypadku najtańszego projektu informatycznego trzeba się liczyć z wydaniem kwoty od 700 zł w górę. Mowa tu o samym projekcie bez części opisowej (np. projekt prostej strony www).

 

Pisanie prac zaliczeniowych – jak wybrać dobrą ofertę?

Decydując się na skorzystanie z pomocy w pisaniu pracy zaliczeniowej warto wybrać dobrą ofertę. Poszukiwanie najtańszych ofert na portalach ogłoszeniowych często kończy się tym, że po wpłaceniu pieniędzy kontakt się urywa, student zostaje bez pracy zaliczeniowej, a co za tym idzie, czeka go sesja poprawkowa. Inny scenariusz w przypadku najtańszych ofert może być taki, że praca w ogóle nie spełni oczekiwań ze względu na brak kompetencji jej autora. Efekt: wstyd i upokorzenie na uczelni, a potem trzeba będzie poszukiwać pomocy gdzie indziej, tym razem u fachowców.  

Jak zatem wybrać dobrą ofertę pisania prac zaliczeniowych? Należy wybrać firmę z tradycjami. Najlepiej zacząć od skorzystania z wyszukiwarki Google lub innej i przyjrzeć się ofertom, które nie są sponsorowane lub nie są oznaczone jako reklamy. Są to tak zwane organiczne wyniki wyszukiwania. Aby znaleźć się w tej grupie wyników na pierwszej stronie wyszukiwarki, serwis musi istnieć odpowiednio długo i spełniać określone standardy, aby wyszukiwarka uznała go za wiarygodny. W praktyce oznacza to, że serwis musi istnieć co najmniej kilka lat pod tą samą domeną (adresem strony www) i publikować wartościowe merytorycznie treści związane ze swoją działalnością. Przykładowo, jeżeli wpiszemy w Google hasło „pomoc w pisaniu prac” jako pierwszy wynik organiczny wyświetli się właśnie nasz serwis – Edu-pomocnik.pl, gdyż Google uznało go za najbardziej wiarygodny w tej branży.

Następnie serwis należy sprawdzić w rejestrze działalności gospodarczej CEIDG (większość firm) lub KRS (spółki prawa handlowego, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjne). Każda firma świadcząca usługi drogą elektroniczną na obowiązek podania NIP na swojej stronie. U nas jest to zamieszczone tutaj https://edu-pomocnik.pl/o-firmie (niebieska ramka). Jeśli tych informacji nie ma – lepiej unikać takiego serwisu.

Nie należy korzystać z ofert sponsorowanych lub reklamowanych i to niezależnie od tego, czy reklamy te pojawiają się w wyszukiwarkach czy w serwisach ogłoszeniowych. W tej grupie występuje najwięcej oszustw, gdyż wystarczy jedynie zapłacić odpowiednią kwotę za reklamę, aby oferta się wyświetlała. Tego typu serwisy i usługodawcy w ogóle nie są w żaden sposób weryfikowani, ani przez wyszukiwarki, ani przez portale ogłoszeniowe. Ryzyko natrafienia na oszustów jest wówczas bardzo wysokie.

Co jeszcze wyróżnia dobrą ofertę? Jest to przede wszystkim transparentność świadczenia usług. Bardzo ważnym elementem jest umowa i spisane w postaci dokumentu warunki gwarancji, jak ma to miejsce u nas. Niekiedy klienci w przypadku prac zaliczeniowych podchodzą bardzo beztrosko uznając, że szkoda czasu na wypełnianie umowy w przypadku tak małego zamówienia. My widzimy to inaczej. Umowę zawieramy zawsze i zawsze jest ona opatrzona pisemnymi warunkami gwarancji, gdyż obie strony muszą mieć pełną świadomość, co jest przedmiotem zamówienia i w jaki sposób postąpić, jeżeli klient z jakiegoś powodu będzie niezadowolony z efektów.

W serwisach, w których klient nie zawiera pisemnej umowy, podobnie jak w przypadku świadczenia usług przez osoby prywatne działające w szarej strefie, które unikają zawierania umów, aby nie zostawiać śladów dla organów podatkowych, nabywca jest pozbawiony wszelkich praw konsumenckich. Nie trzeba nadmieniać, że jest to sytuacja bardzo niekomfortowa, żeby nie powiedzieć wręcz ryzykowna.

Kolejny ważny aspekt, jaki powinna uwzględniać dobra oferta pisania prac, niezależnie czy chodzi o pisanie prac zaliczeniowych czy dyplomowych, to gwarancja antyplagiatowa. Usługa pisania tekstów na zamówienie musi obejmować gwarancję od wad prawnych, gdyż jest to obecnie standard i podstawowy wymóg. Nasz serwis zapewnia nie tylko gwarancję antyplagiatową, ale też raport w gratisie.

Ostatni ważny element dobrej oferty pisania prac zaliczeniowych to transparentność rozliczeń. My rozliczamy się z klientami po wykonaniu usługi, gdyż zabezpieczeniem, że klient zgłosi się po zamówienie, jest zawarta umowa. Nie musimy zatem pobierać zaliczek.

Niestety takie podejście jest rzadkością i większość serwisów konkurencyjnych jednak zaliczki pobiera nawet jeśli zawierane są umowy.

 

Jak zamówić pracę zaliczeniową?

Pracę zaliczeniową można zamówić bardzo prosto. Najlepiej skontaktować się w serwisem Edu-pomocnik.pl wypełniając formularz do wyceny – zobacz tutaj. Na jego podstawie przygotujemy kosztorys i spersonalizowana tą ofertę. Prześlemy umowę i warunki gwarancji. Jeśli oferta będzie Ci odpowiadać, wystarczy, że wypełnisz umowę i odeślesz ją na nasz adres e-mail. Zamówienie przekazujemy do realizacji, a Ty czekasz na efekty pracy redaktora będąc z nami w stałym kontakcie. Rozliczamy się po wykonaniu usługi.

 

 

 

Sprawdź ofertę  bez zobowiązań!

Eseje

Referaty naukowe

Prace zaliczeniowe o charakterze teoretycznym

Prace zaliczeniowe o charakterze analitycznym (zadania do wykonania)

Prace zaliczeniowe o charakterze projektowym

 

Esej na zaliczenie

Jedną z najczęściej występujących form prac zaliczeniowych jest esej naukowy. Od zwykłego eseju różni się tym, że argumentację autora należy poprzeć źródłami naukowymi. Dopuszczalny jest też nieco mniej formalny język niż w przypadku referatów czy prac dyplomowych. Z racji tego, że napisanie eseju naukowego wymaga zaznaczenia poglądów autora, dopuszczalna jest narracja pierwszoosobowa.

Esej na zaliczenie to zwykle krótka praca, licząca od jednej do kilku stron. Od tej reguły występują jednak odstępstwa i czasami można spotkać się z bardzo rozległymi esejami liczącymi nawet kilkanaście do kilkudziesięciu stron. Stanowi to jednak wyjątek.

Esej naukowy składa się ze wstępu, rozwinięcia tematu i zakończenia. Standardowo zawiera on przypisy i bibliografię.

 

Referaty naukowe

Referat naukowy to również dość częsta forma prac zaliczeniowych. Od eseju odróżnia go przede wszystkim nieco większa objętość i większa liczba źródeł literaturowych. Referat cechuje się nieco bardziej formalnym językiem, co oznacza, że jest on pisany stylem bezosobowym.

Pisanie prac zaliczeniowych w postaci referatów wiąże się przede wszystkim z koniecznością przedstawienia w nich krytycznej analizy literatury przedmiotu. Wymaga to zatem umiejętności pracy z wieloma źródłami, dokonywania odpowiednich porównań, klasyfikacji, analizy trendów naukowych i wyciągania wniosków. Referat jest formą niewątpliwie trudniejszą niż esej, gdyż po pierwsze wymaga on większego oczytania w temacie, a ponadto jest on znacznie bardziej rozbudowany, a zatem jego napisanie wymaga więcej czasu i pracy.

 

Prace zaliczeniowe o charakterze teoretycznym

Pisanie prac zaliczeniowych zwykle wiąże się z tworzeniem tekstów o charakterze teoretycznym, chociaż od zasady tej bywają odstępstwa. Prace zaliczeniowe o charakterze teoretycznym mogą przybierać różne formy, a więc występować w postaci esejów, referatów, artykułów naukowych lub w innych postaciach.

Bardzo ważne zatem jest przedstawienie swoich wytycznych przez Klienta, aby redaktor mógł zrealizować zamówienie zgodnie z jego oczekiwaniami.

 

Prace zaliczeniowe o charakterze analitycznym (zadania do wykonania)

Prace zaliczeniowe mogą mieć też charakter analityczny, co zazwyczaj sprowadza się do wykonania określonego zadania. Paleta wymagań, jakie mogą w tym zakresie wystąpić jest bardzo szeroka i tak naprawdę zależy wyłącznie od wyobraźni wykładowcy, który narzuca studentom zadanie do wykonania. Niekiedy zadania te są na tyle skomplikowane, że studenci nie są w stanie samodzielnie im podołać i sięgają po pomoc profesjonalistów. Wśród najczęściej spotykanych prac zaliczeniowych o charakterze analitycznym można wyróżnić:

 • analizy finansowe

 • zadania z treścią z różnych dziedzin (np. z ekonomii, logistyki, informatyki i innych)

 • studia przypadków (case studies) do rozwiązania

 • kazusy

 • inne

W przypadku tego typu prac zaliczeniowych, aby uzyskać fachową pomoc, niezbędne jest przekazanie dokładnych wymagań i treści zadania.

 

Prace zaliczeniowe o charakterze projektowym – projekt zaliczeniowy

Pisanie prac zaliczeniowych może też przyjąć formę projektu. Co ciekawe, projekt na zaliczenie to forma występująca nie tylko w przypadku studiów inżynierskich, ale też coraz częściej pojawiająca się na kierunkach humanistycznych, zarówno podczas studiów licencjackich jak i magisterskich. Można zatem spotkać się nie tylko z klasycznymi projektami informatycznymi, architektonicznymi, robotycznymi czy innymi technicznymi, ale też z projektami pedagogicznymi, marketingowymi, logistycznymi itp.

Pojawienie się projektów zaliczeniowych, czyli prac zaliczeniowych w formie projektu wynika z upowszechnienia się metodyki projektowej, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach.

Prace tego typu nie są dla nas nowością i jesteśmy w stanie udzielić profesjonalnej pomocy wszystkim Klientom.

 

Prace zaliczeniowe o charakterze badawczym

Wykładowcy, chcąc przygotować swoich studentów do pisania prac dyplomowych, niekiedy wymagają, aby praca zaliczeniowa miała charakter badawczy. Ma to na celu zapoznanie studentów z procedurami badawczymi występującymi w określonych dziedzinach.

Praca zaliczeniowa o charakterze badawczym zwykle przybiera formę projektu badawczego, który jest realizowany najczęściej na mniejszą skalę niż ma to miejsce w przypadku prac dyplomowych. Wymaga jednak zachowania tych samych procedur oraz metodyki charakterystycznej dla określonego rodzaju badań. Pisanie prac zaliczeniowych tego typu składa się zatem z kilku etapów:

 • zaprojektowania narzędzi badawczych

 • przeprowadzenia procedury badawczej (np. przeprowadzenia badania ankietowego lub innego)

 • opracowania raportu z badań

Jesteśmy w stanie pomóc zarówno w poszczególnych etapach realizacji takiego projektu badawczego, jak i w kompleksowym przeprowadzeniu badania i opracowaniu wyników (raport z badania)

 

 

 Oferujemy pomoc w pisaniu następujących prac zaliczeniowych:

Zobacz więcej!

Pisanie prac zaliczeniowych

Oferujemy profesjonalną pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych. Zapewniamy umowę i gwarancję antyplagiatową (raport antyplagiatowy gratis). Nie pobieramy zaliczek. Płatność po wykonaniu usługi. Poprawki gratis!

Fachowa pomoc z 84 dziedzin. Ponad 20 lat doświadczenia i kadra z najlepszych uniwersyteckich uczelni.

Pisanie prac zaliczeniowych
Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo