Zapytaj bez zobowiązań

Strona główna

Oferta

Pisanie prac licencjackich – co jest ważne? Często zadawane pytania

 

Spis treści

Temat pracy licencjackiej – jak wybrać?

Czy muszę mieć temat pracy licencjackiej?

Czy można zmienić temat pracy licencjackiej?

Zamówienie pracy licencjackiej – w całości czy w częściach?

Wstęp do pracy licencjackiej – jak napisać?

Czy mogę zamówić sam wstęp do pracy licencjackiej?

Część teoretyczna pracy licencjackiej – jak napisać?

Czy mogę zamówić samą część teoretyczną pracy licencjackiej?

Pisanie prac licencjackich – część metodologiczna

Czy mogę zamówić samą część metodologiczną pracy licencjackiej?

Pisanie prac licencjackich – badania. Jakie badania w pracy licencjackiej?

Czy mogę zamówić samą część badawczą pracy licencjackiej?

Pisanie prac licencjackich – jak napisać zakończenie

Czy mogę zamówić samo zakończenie do pracy licencjackiej?

 

 

Temat pracy licencjackiej – jak wybrać?

Podstawą napisania każdej pracy licencjackiej jest określanie jej tematyki. Wybór tematu jest o tyle istotny, rzutuje on na późniejszą trudność wykonania pracy. O ile pisanie prac licencjackich przez wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się tym profesjonalnie jest możliwe praktycznie na każdy narzucony temat, to w przypadku studentów źle dobrany temat może skutkować tym, że trzeba będzie sięgnąć po pomoc fachowców. Warto zatem zastanowić się nad wyborem tematu.

Jeśli nie potrafisz samodzielnie wybrać sobie tematu pracy licencjackiej, możesz skorzystać z naszej pomocy, które w tym aspekcie jest CAŁKOWICIE NIEODPŁATNA.  Możesz albo wybrać gotowy temat z naszej bazy tematów, albo skontaktować się z naszym biurem i poprosić o zaproponowanie brzmienia kilku tematów według zadanych przez Ciebie kryteriów.

Baza tematów prac dyplomowych – pobierz bazę

Potrzebujesz indywidualnego doboru tematu pracy licencjackiej? Skorzystaj z darmowej konsultacji – kontakt

Czy muszę mieć temat pracy licencjackiej?

Wiele osób zastanawia się, czy nie mając określonego tematu, może zamówić pracę licencjacką. Pisanie prac licencjackich (wzorców) wymaga wskazania tematu. To właśnie on decyduje o strukturze pracy i badaniach, a co za tym idzie – kosztach.

Jeżeli nie masz tematu pracy licencjackiej, to w gruncie rzeczy jesteś w bardzo dobrej sytuacji, gdyż możesz wybierać w tematach łatwiejszych przedstawionych w naszej bazie tematów (zobacz tutaj) lub ustalić temat w ramach nieodpłatnych konsultacji z naszym specjalistą. Temat zostanie dobrany tak, aby w jak największym stopniu był on bliski Twoim zainteresowaniom naukowym i odpowiadał Twojej wiedzy oraz indywidualnej sytuacji, dzięki czemu będzie Ci o wiele łatwiej się obronić. Możemy też dobrać tematy w taki sposób, żeby nie zrujnowały one Twojego studenckiego budżetu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze tematu pracy licencjackiej, skontaktuj się z naszymi ekspertami – zobacz tutaj

Czy można zmienić temat pracy licencjackiej?

Większość studentów jest przekonana, że pisanie prac licencjackich wiąże się z tym, iż raz ustalony z promotorem temat jest na zawsze i nie można go zmienić. W rzeczywistości tak jednak nie jest. Zmiana tematu pracy licencjackiej wymaga co prawda trochę zachodu i przekonania promotora jednak, jeżeli użyjemy racjonalnych argumentów, praktycznie zawsze temat można zmienić. Zdarza się, że temat został ustalony w taki sposób, który uniemożliwia jego realizację z powodu braku dostępu do materiałów, których analiza jest niezbędna do jego opracowania.  Przykładowo pisanie pracy licencjackich nie będzie możliwe na tematy, które dotyczą tajemnic handlowych bądź innych informacji o kluczowym znaczeniu dla jakiegoś przedsiębiorstwa, których nigdy nie zgodzi się ono udostępnić lub innych danych, jakich organizacje nie chcą lub wręcz nie mogą udostępniać (na przykład tajemnica bankowa lub chronione dane osobowe czy dane wrażliwe). Obeznany w danej tematyce promotor powinien od razu zwrócić uwagę studentowi na tego typu problemy już na etapie formułowania tematu. Nie wszyscy jednak to robią. Niestety z takim problemem nie poradzi sobie nawet najlepszy redaktor, niezależnie od swoich kompetencji, szczególnie jeśli dostępu do danych nie można w żaden sposób legalnie uzyskać. Wówczas jedynym rozsądnym wyjściem jest zmiana tematu pracy licencjackiej. Czasami wystarczy nieco tylko zmodyfikować brzmienie tematu, aby problem ten rozwiązać i dzięki temu już bez żadnych perturbacji napisać dobrą pracę licencjacką.

Jeśli borykasz się z problemem tematu nie do napisania lub potrzebujesz zmienić temat swojej pracy licencjackiej skontaktuj się z nami, a w ramach nieodpłatnych usług poradzimy, jak to zrobić kontakt

Zamówienie pracy licencjackiej – w całości czy w częściach?

Pisanie prac licencjackich ta proces rozciągnięty w czasie, nie dziwi zatem, że korzystając z pomocy tego typu większość Klientów chce odbierać opracowania w częściach. Standardowo stosujemy następujący podział:

 • Ustalenie planu pracy i (opcjonalnie) wstępnej literatury – na tym etapie nie pobieramy opłat, możliwe jest też wprowadzenie zmian do planu według sugestii Klienta

 • Opracowanie części teoretycznej pracy - w przypadku odbioru należy uiścić około 30% płatności, gdyż mniej więcej taką część tekstu zajmuje przekazany materiał (zwykle jest to pełny pierwszy rozdział lub, w przypadku większych prac, rozdział pierwszy i cały lub część drugiego)

 • Opracowanie części metodologicznej i badawczej – ze względu na fakt, że metodologia jest ściśle powiązana z badaniami nie powinno się rozdzielać opracowania tych dwóch części; w związku z tym, aby uniknąć niepotrzebnych zmian w metodologii i dodatkowej pracy zapewniamy redaktorom możliwość jednoczesnej pracy nad metodologią i badaniami

 • Odbiór i rozliczenie całości usługi wraz z raportem antyplagiatowym

Możliwe jest też zamawianie pojedynczych części prac, jak poszczególne rozdziały, część teoretyczna, część metodologiczna, część badawcza, wstęp lub zakończenie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu całości lub części pracy licencjackiej, nasi redaktorzy są do Twojej dyspozycji – skontaktuj się

Wstęp do pracy licencjackiej - jak napisać?

Czy wiesz, że zgodnie z zasadami metodologii pisania prac naukowych, wstęp do pracy licencjackiej tak naprawdę pisze się po jej napisaniu? Wynika to z faktu, że we wstępie należy odnieść się do tego, co w pracy ma największą wartość. Należy pokazać w nim wszystkie jej atuty oraz odnieść się do efektów realizacji przeprowadzonych badań.

Wstęp powinien zawierać takie elementy jak: uzasadnienie wyboru tematu, a więc określenie, dlaczego jest on ważny z punktu widzenia nauki, krótki opis poszczególnych elementów pracy (czyli co znajduje się w jej poszczególnych rozdziałach), podstawowe wskazanie elementów metodologicznych takich jak cel pracy, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze. Ważne jest określenie we wstępie, czy udało się zrealizować cel badań. Dobrze jest też określić w jakim zakresie udało się go zrealizować, a jeśli nie (bo i tak może się zdarzyć), z czego to wynikało. Jak zatem widać, aby można było opisać te wszystkie elementy, praca musi już być napisana w całości.

Dlaczego zatem czasem promotor karze zacząć pisać od wstępu? Jest to pewne uproszczenie. Tak naprawdę chodzi o konspekt pracy, w którym promotor chce zobaczyć, jak student poradzi sobie z elementami metodologicznymi (czyli właśnie z elementami takimi jak cel pracy, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze). Niektórzy promotorzy, mając negatywne doświadczenia z brakami wiedzy metodologicznej u studentów, celowo zatem używają błędnego określenia „wstęp” zastępując nim fachową nazwę „konspekt pracy", w obawie, że student nie będzie wiedział, o co chodzi.

Tak napisanego „wstępu” oczywiście nie powinniśmy potem używać w wersji końcowej swojej pracy, gdyż po prostu nie będzie on spełniał wymagań formalnych. Pewne elementy możemy wykorzystać (zwłaszcza te dotyczące metodologii), tym niemniej w wersji finalnej powinniśmy odnieść się do wskazanych powyżej elementów i skupić się na atutach pracy. Pamiętajmy, że podczas obrony nie wszyscy członkowie komisji czytają całą pracę (robią to tylko promotor i recenzent) – część składu przeczyta zatem tylko wstęp, zakończenie oraz niekiedy streszczenie i to właśnie na tej podstawie będą oni formułować pytania podczas obrony pracy. Warto zatem we wstępie odnieść się do tych aspektów tematu pracy, w jakich czujemy się najlepiej.

Jeżeli masz problem z napisaniem wstępu do pracy licencjackiej – skontaktuj się  

Czy mogę zamówić sam wstęp do pracy licencjackiej?

Oczywiście można zamówić sam wstęp do pracy licencjackiej, zarówno jeśli chodzi o rzeczywisty wstęp, pisany do już stworzonej pracy, jak również konspekt lub założenia metodologiczne do pracy, która dopiero ma powstać.

Tego typu zamówienia również wykonujemy.

Jeśli potrzebujesz wstępu do pracy licencjackiej – skontaktuj się  

Część teoretyczna pracy licencjackiej – jak napisać?

Pisanie prac licencjackich wiąże się z koniecznością dokonania przeglądu literatury przedmiotu w części teoretycznej. Należy zacząć od opisania zagadnień ogólnych związanych z tematem, a w dalszej części rozważań przechodzi się do zagadnień coraz bardziej szczegółowych, wyczerpujących tematykę pracy. Zwykle zatem rozpoczynamy od przeglądu podstawowych definicji, a następnie analizujemy  związki przyczynowo-skutkowe i bardziej szczegółowe zagadnienia.

Bardzo ważne jest wykorzystanie odpowiednio bogatej literatury. Pisanie prac licencjackich wiąże się co prawda z nieco niższymi wymogami niż w przypadku prac inżynierskich czy magisterskich, konieczne jednak będzie wykorzystanie minimum 2-3 różnych przypisów na stronę. W przypadku przeglądu definicji przepisów tych powinno być oczywiście znacznie więcej. Pamiętajmy też, aby wykorzystywać jak najświeższą literaturę, tym niemniej nie powinno się zapominać o klasykach, a więc o wykorzystaniu publikacji autorów, którzy mają największy dorobek w analizowanej tematyce.

Niektórzy promotorzy sugerują studentom, aby wykorzystywali oni literaturę wydaną w jakimś przedziale czasowym. Tego typu podejście nie jest profesjonalne, gdyż może prowadzić do pominięcia najważniejszych klasycznych publikacji, na bazie których powstają nowsze dzieła. Takie korzystanie z wtórnych reinterpretacji i przedruków może też prowadzić do błędnego zrozumienia podstawowych idei w danym temacie, co działa na szkodę dla jakości pracy. O ile takie podejście może być częściowo uzasadnione w przypadku dziedzin, w których dochodzi do bardzo dynamicznych zmian podstawowych doktryn i pojęć (np. tematyka prawna lub podatkowa), to w przypadku większości kierunków studiów świadczy to jedynie o lenistwie i braku profesjonalizmu promotora.

W przypadku części teoretycznej pracy licencjackiej dochodzi jeszcze kwestia parafrazowania źródeł i potencjalne ryzyko niezamierzonego plagiatu. To właśnie tego studenci obawiają się najbardziej. Pisanie prac licencjackich wiąże się bowiem z koniecznością korzystania z literatury, z której korzysta wielu innych studentów piszących prace o podobnej tematyce. Im temat jest bardziej popularny, tym ryzyko podobnego sparafrazowania, jak uczynił to już ktoś inny jest coraz wyższe.

Profesjonalni redaktorzy w naszym serwisie Edu-pomocnik.pl przechodzą specjalistyczne szkolenia, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Studentów jednak nikt nie szkoli w tym zakresie. Powoduje to, że zgłasza się do nas wiele osób, które samodzielnie napisały prace, jednak nie przeszły one przez weryfikację antyplagiatową wykazując fałszywie dodatni plagiat.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu części teoretycznej pracy licencjackiej, skontaktuj się z nami – kontakt 

Czy mogę zamówić samą część teoretyczną pracy licencjackiej?

Osoby, które obawiają się plagiatów przypadku samodzielnego pisania części teoretycznej pracy licencjackiej mogą skorzystać z naszej pomocy. Można zamówić samą część teoretyczną w całości lub poszczególne elementy bądź punkty, z którymi wystąpiły problemy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie – skontaktuj się

Pisanie prac licencjackich – część metodologiczna

Część metodologiczna pracy licencjackiej to element, który studentom sprawia tak naprawdę najwięcej problemów. Wynika to z faktu, że tylko nieliczne, zwykle renomowane uczelnie zapewniają metodologiczne przygotowanie do pisania pracy licencjackiej.  Metodologia pracy naukowej jako odrębny przedmiot w trakcie studiów pojawia się zwykle na nielicznych kierunkach, zwykle w przypadku uczelni uniwersyteckich.  Niestety w przypadku większości uczelni władze stają na stanowisku, że metodologii powinien nauczyć promotor. Tak się jednak z reguły nie dzieje. Zajęcia seminaryjne są z reguły traktowane jako spotkania podczas których omawia się szczegóły prac poszczególnych studentów, a nie metodykę tworzenia tych prac. Dochodzi zatem do sytuacji, że student ma wykonać coś, o czym nie może mieć pojęcia, gdyż w toku studiów w ogóle nie został do tego przygotowany. A niestety pisanie prac licencjackich bez znajomości zasad metodologii pracy naukowej jest w zasadzie z góry skazane na błędy.

Szczegółowe informacje dotyczące części metodologicznej prac licencjackich publikujemy w naszej serii poradników.

Czy mogę zamówić samą część metodologiczną pracy licencjackiej?

Zamówienie samej części metodologicznej pracy licencjackiej jest oczywiście możliwe, przy czym, aby została ona poprawnie napisana konieczne są szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych lub planowanych badań w pracy. Wynika to z faktu, że metodologia stanowi naukowy opis zastosowanych procedur badawczych. Określa ona przedmiot i cele badań, problemy badawcze, hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację procesu badawczego. Jeżeli zatem mamy opracować samą część metodologiczną dla kogoś, kto już badania przeprowadził, musimy mieć dostęp do narzędzi badawczych, aby móc ustalić wszystkie powyższe elementy. Znacznie bardziej komfortowym rozwiązaniem dla studenta, nie wymagającym informowania nas o tych wszystkich, niewątpliwie trudnych, zagadnieniach będzie zatem zamówienie pakietu „Metodologia plus badania”, w ramach którego nasi specjaliści zajmą się wszystkim bez konieczności zadawania Klientowi trudnych lub niezrozumiałych pytań.

Tym niemniej zamówienie samej metodologii jest oczywiście możliwe.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu rozdziału metodologicznego do pracy – skontaktuj się

Pisanie prac licencjackich – badania. Jakie badania w pracy licencjackiej?

Jak w przypadku większości prac naukowych, także pisanie prac licencjackich wiąże się z zastosowaniem określonych procedur badawczych. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że tematy ich prac mają charakter badawczy. Wynika to z faktu, że prace uznawane za badawcze często są utożsamiane wyłącznie z badaniami ankietowym. Tymczasem paleta metod badawczych jest niezwykle bogata i w zasadzie każda praca licencjacka wiąże się z wykorzystaniem jakichś badań. Niewiele osób wie, że nawet prace teoretyczne czy poglądowe wykorzystują podstawową metodę badawczą, jaką jest analiza krytyczna literatury przedmiotu. Można zatem powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak praca licencjacka bez badań. Jedynie ich zakres może być mniej lub bardziej pracochłonny.

Wśród standardowych metod badawczych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień świadcząc pomoc w pisaniu prac, najczęściej wykorzystywane są:

 • Metody kwestionariuszowe (w tej grupie znajduje się popularna ankieta, ale też wywiad skategoryzowany lub nieskategoryzowany i inne)

 • Metody analizy ekonomicznej (jest to szeroka grupa metod badawczych, o charakterze zarówno ilościowym jak i jakościowym, wśród których wymienić można choćby analizę finansową, analizę wskaźnikową, cashflow, analizę fundamentalną i wiele innych)

 • Metody analizy strategicznej – to również niezwykle obszerna grupa metod badawczych. Najpopularniejsze w tej grupie są niewątpliwie analiza SWOT, analiza 5 sił Portera, metody scenariuszowe, analiza PEST, metoda delficka, ekstrapolacja trendów, metody portfelowe oraz wiele, wiele innych

 • Analiza dokumentów i źródeł – to metoda dość szeroko wykorzystywana do analizy jakościowej, mogąca mieć zastosowanie w przypadku większości kierunków studiów; często stanowi ona metodę pomocniczą w przypadku innych bardziej zaawansowanych procedur badawczych

 • Studium przypadku – to również bardzo popularna metoda badań zaliczona do grupy metod jakościowych o bardzo szerokim zastosowaniu; świetnie sprawdzi się ona zarówno w wypadku tematów z dziedzin ekonomicznych, społecznych, pedagogicznych czy medycznych i wielu innych

 • Analiza aktów prawnych/analiza doktrynalna – ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zastosowaniem ustaw i wszelkich innych aktów prawnych; jest to podstawowa metoda wykorzystywana w przypadku prac z kierunków takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo, opodatkowanie i wielu innych

 • Metody projektowe – to kolejna grupa metod mających szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach i na różnych kierunkach studiów; chodzi tu przede wszystkim o wykorzystanie zasad metodyki projektowej, co oznacza, że metody te mają zastosowanie nie tylko w przypadku prac, w których efektem jest stworzenie jakichś realnie działających tworów (jak projekty budynków, sieci elektryczne, komputerowe itp.); równie dobrze możemy mieć do czynienia z projektem pedagogicznym lub społecznym bądź innym

 • Inne metody badawcze

Jeśli nie wiesz, jakie badania zastosować lub masz inny problem z badaniami w swojej pracy licencjackiej lub potrzebujesz pomocy w części badawczej, chętnie pomożemy – skontaktuj się

 

Czy mogę zamówić samą część badawczą pracy licencjackiej?

Przyjmujemy zamówienia również na same części badawcze prac licencjackich. Możemy zrealizować badania od podstaw i opracować wyniki. Można też dostarczyć nam gotowe wyniki badań, które potem opracujemy i dostosujemy do wymagań pracy.

Jeśli nie wiesz, jak dobrać badania do swojej pracy licencjackiej, wystarczy, że skontaktujesz się z naszym biurem mailowo podając temat pracy. Na tej podstawie nasz ekspert szybko podpowie, jakie badania będą najbardziej pasowały do Twojego tematu. Taka konsultacja jest bezpłatna.

Jeśli chcesz zamówić część badawczą pracy licencjackiej – skontaktuj się

Pisanie prac licencjackich - zakończenie

Każda praca licencjacka musi mieć zakończenie, zwane też podsumowaniem. To, którą z tych nazw nosi, wynika z ogólnej tradycji panującej na danej uczelni. Dominującą formą jest nazwa „zakończenie”, czasami jednak, szczególnie w przypadku prac o mniejszych gabarytach, można spotkać się z terminem „podsumowanie”.

Zakończenie powinno zawierać ogólne wnioski płynące z pracy, a więc nie tylko te wynikające bezpośrednio z badań (te z reguły są omawiane jako osobny podpunkt w rozdziale badawczym), ale całościowe przemyślenia i konkluzje. Niektórzy metodolodzy sugerują, aby odnieść się również do realizacji celu pracy, nawet jeśli kwestia ta została uwzględniona we wstępie. Nie ma oczywiście konieczności dublowania tych zagadnień, jednakże w jednym z tych elementów (czyli we wstępie lub zakończeniu), należy określić, czy udało się zrealizować cel pracy.

 Zakończenie powinno liczyć, co najmniej jedną pełną stronę maszynopisu. Nie należy jednak przesadzać z jego rozbudowaną formą. W przypadku prac licencjackich wystarczy 1-2 strony, nie więcej.

Czy mogę zamówić samo zakończenie do pracy licencjackiej?

Można zamówić samo zakończenie pracy licencjackiej. Należy jednak uwzględnić, że będzie ono nieco droższe niż jedna standardowa strona pracy licencjackiej, gdyż aby je napisać konieczne jest zapoznanie się z całością pracy, co angażuje czas pracownika naukowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu zakończenia do pracy licencjackiej skontaktuj się 

Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej możesz uzyskać w kilku prostych krokach:

 • Skontaktuj się z nami bez zobowiązań i podaj najważniejsze informacje do wyceny Twojego zamówienia. Jeśli nie masz jeszcze tematu prac, nie szkodzi. Pomożemy nieodpłatnie w jego doborze.  Najlepiej, jeśli skontaktujesz się z Nami przez dedykowany formularz – zobacz tutaj
 • W ciągu najdalej 24 godzin (w dni robocze) zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem i prześlemy Ci spersonalizowany kosztorys oraz umowę i warunki gwarancji
 • Jeśli warunki Ci odpowiadają, wypełnij umowę zgodnie z otrzymaną instrukcją i prześlij ją do nas e-mailem. NIE MA konieczności drukowania umowy - wystarczy wypełnić ją w Wordzie. Pamiętaj o załączeniu dodatkowych dokumentów wskazanych w instrukcji, aby redaktor dokładnie wiedział, co ma się znaleźć w Twoim zamówieniu
 • Po przesłaniu dokumentów otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz zostanie Ci przydzielony indywidualny opiekun zamówienia, z którym będziesz omawiać wszelkie szczegóły dotyczące jego realizacji
 • Zamówienie zostaje przekazane do redaktora, a Ty czekasz na efekty jego pracy
 • W ustalonych terminach odbierasz efekty realizacji zamówienia
 • Rozliczasz się po wykonaniu usługi. Jeśli odbierasz zamówienie w całości – płacisz na końcu, a jeśli w częściach – opłacasz poszczególne części na bieżąco przy ich odbiorze.

Pisanie prac licencjackich – jak to działa?

Pisanie prac licencjackich

Kontakt

Pisanie prac licencjackich

Szukasz rzetelnej pomocy w pisaniu prac licencjackich? Dla nas nie ma trudnych tematów i niemożliwych terminów! Mamy ponad 20 lat doświadczenia.

Konkurencyjne ceny! Umowa. Poprawki w ramach gwarancji. Antyplagiat gratis.   100% bezpieczeństwa!

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo