Ikona Pinterest
Ikona Linkedin
Ikona Twitter
Ikona Instagram
Ikona Facebook

Pielęgniarstwo to niezwykle ważna dziedzina, która odgrywa kluczową rolę w opiece nad pacjentami i promowaniu zdrowia społeczności. Obecnie, aby wykonywać zawód pielęgniarza lub pielęgniarki, wymagane jest ukończenie studiów wyższych. Wiąże się z tym konieczność napisania pracy dyplomowej. W dzisiejszym poradniku przedstawimy, jak wybrać temat pracy dyplomowej z pielęgniarstwa, udostępnimy gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania i wskażemy, jak napisać taką pracę.Reszta artykułu poniżej.

Pomoc w pisaniu prac z pielęgniarstwa

Kontakt

Pomoc w pisaniu prac z pielęgniarstwa

Oferujemy pomoc w pisaniu prac z pielęgniarstwa. Kompleksowa obsługa: realizujemy zarówno całe prace (wzorce), jak i ich elementy, w tym opracowania teoretyczne, metodologię i badania. Zapewniamy pomoc w organizacji badań i pozyskaniu wyników.

Licencjat już od 800 zł! Opracowania tworzą wyłącznie specjaliści z odpowiednim wykształceniem kierunkowym. Mamy ponad 20 lat doświadczenia.

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo
Pisanie prac z pielęgniarstwa Gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania
21 września 2023

Pisanie prac z pielęgniarstwa – jak wybrać temat i napisać pracę? Gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania

 

Spis treści

Wybór tematu pracy dyplomowej 1

Jak wymyślić temat pracy z pielęgniarstwa? Gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania. 2

Pisanie prac z pielęgniarstwa – temat pracy a wybór badań. 4

Pisanie prac z pielęgniarstwa – jak zaplanować pisanie pracy?. 4

Podsumowanie. 5

 

Wybór tematu pracy dyplomowej

Pisanie prac z pielęgniarstwa jest dla studentów tego kierunku wyjątkową okazją do pogłębienia swojej wiedzy w interesującym ich zakresie, jak również stanowi okazję do wykazania się umiejętnościami badawczymi i analitycznymi. Aby jednak tę okazję właściwie wykorzystać, konieczny jest właściwy dobór tematu pracy dyplomowej. Dla wielu osób jest to bardzo trudna decyzja, gdyż nie tylko osobiste zainteresowania odgrywają tu duże znaczenie, ale konieczne jest także wzięcie pod uwagę szeregu innych czynników, które należy uwzględnić w procesie pisania pracy dyplomowej.

Czym zatem kierować się przy wyborze tematu pracy z pielęgniarstwa? Poniżej przedstawiamy listę czynników, jakie należy wziąć pod uwagę:

 • Zainteresowania osobiste to niewątpliwie kluczowy element, decydujący o wyborze tematu każdej pracy dyplomowej. Wybierając temat, który naprawdę nas interesuje, z przyjemnością napiszemy pracę, dodatkowo poszerzając swoje horyzonty. Pamiętajmy, że pisanie prac licencjackich lub magisterskich to proces długotrwały, ważne jest zatem, aby być odpowiednio zmotywowanym przez dłuższy czas.

 • Analiza literatury to kolejna czynność, którą warto wykonać na etapie wyboru tematu pracy z pielęgniarstwa.  Warto przejrzeć źródła literaturowe poświęcone interesującej nas tematyce. Pozwoli to dowiedzieć się, jakie tematy z pielęgniarstwa są obecnie istotne i wymagają dalszego badania. Może bowiem zdarzyć się, że interesujący nas temat jest już na tyle szeroko opisany, że promotor nie zaakceptuje kolejnej takiej publikacji, a nawet jeśli zaakceptuje temat, to pisanie pracy będzie utrudnione ze względu na ryzyko przypadkowego plagiatu (zawyżone zbieżności w systemach antyplagiatowych z powodu popularności tematyki). Warto też skorzystać z naukowych baz danych, artykułów z czasopism, książek i raportów instytucji medycznych. Pomoże to doprecyzować temat i zawęzić zakres badań.

 • Dostępność źródeł do badań.  Pisanie prac z pielęgniarstwa wiąże się ze stworzeniem rozdziału badawczego. Już na etapie wyboru tematu należy upewnić się, że będziemy mieć dostęp do odpowiednich źródeł i danych potrzebnych do napisania pracy na wybrany temat. To kluczowe, aby uniknąć opóźnień w procesie badawczym.

Przy wyborze tematu pracy z pielęgniarstwa pomocna okaże się konsultacja z promotorem pracy dyplomowej. Warto zasięgnąć u niego rady, czy temat jest odpowiedni pod względem złożoności, dostępności źródeł i aktualności. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeden aspekt takich konsultacji. Promotor ma pomóc w doborze tematu, ale nie wybrać lub stworzyć temat za studenta lub studentkę. Niektórzy promotorzy, mając do czynienia z mało kreatywnymi i mało aktywnymi studentami, stosują praktykę podawania listy tematów prac do wyboru lub wręcz narzucają studentom pisanie prac z pielęgniarstwa na określony temat. Jest to złe rozwiązanie. Szczególnie w tym ostatnim przypadku student jest bowiem narażony na pisanie pracy, która ma się nijak do jego zainteresowań i możliwości pozyskania wyników do badań. Często okazuje się to wyzwaniem ponad miarę możliwości, co kończy się koniecznością skorzystania z profesjonalnej pomocy w pisaniu prac. Unikajmy zatem takich sytuacji. Lepiej wybrać temat samodzielnie niż narażać się na pisanie pracy z tematyki, o której nie mamy pojęcia lub jest ona całkowicie obca naszym zainteresowaniom, a w skrajnych przypadkach nie będziemy nawet w stanie zrealizować części badawczej.

Nie masz pomysłu na temat pracy z pielęgniarstwa? Na pewno zainteresują Cię gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania - zobacz tutaj

 

Jak wymyślić temat pracy z pielęgniarstwa? Gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania

Wiele osób ma problem z wymyśleniem tematu. Pisanie prac z pielęgniarstwa nie jest zresztą pod tym względem wyjątkiem. Problem ten dotyczy nie tylko tej, ale też wielu innych dziedzin. Studenci bardzo często nie wiedzą, jak sformułować interesujące ich zagadnienia w gotowy temat pracy z pielęgniarstwa. Wątpliwości dotyczą zarówno treści jak i formy językowej tematu pracy dyplomowej. Problem ten rozwiążą gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania. W serwisie Edu-pomocnik.pl dostępna jest baza tematów prac dyplomowych, którą można pobrać nieodpłatnie i przeglądać zgromadzone w niej gotowe tematy prac pielęgniarstwa. Baza zawiera ponad 1200 tematów podzielonych na kierunki studiów i jest dostępna do pobrania tutaj.

Na potrzeby niniejszego artykułu postanowiliśmy jednak stworzyć dodatkowe gotowe tematy prac pielęgniarstwa do pobrania. Mamy nadzieję, że pomogą wam one w sformułowaniu własnych tematów. Możecie je też wykorzystać jako tematy swoich prac dyplomowych. Poniżej prezentujemy przykładowe gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania. Przygotowaliśmy aż 40 gotowych tematów. Oto one:

 1. Analiza skuteczności środków zapobiegających infekcjom szpitalnym w oddziałach intensywnej opieki.

 2. Efektywność działań pielęgniarek w promowaniu szczepień ochronnych.

 3. Etyka i moralność w praktyce pielęgniarskiej.

 4. Ocena działań pielęgniarek w opiece nad pacjentami w stanie śpiączki.

 5. Ocena i zarządzanie ryzykiem zakażeń szpitalnych w praktyce pielęgniarskiej.

 6. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentami geriatrycznymi.

 7. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w hospicjach.

 8. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami psychicznymi.

 9. Opieka pielęgniarska nad pacjentami w stanie krytycznym.

 10. Opieka pielęgniarska nad pacjentami w środowisku domowym.

 11. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z endoprotezą biodra.

 12. Pielęgniarstwo geriatryczne: wyzwania i strategie.

 13. Pielęgniarstwo i technologie medyczne: korzyści i wyzwania.

 14. Pielęgniarstwo kliniczne: rola praktyk zawodowych w procesie edukacji.

 15. Pielęgniarstwo na oddziałach intensywnej terapii: wyzwania i osiągnięcia.

 16. Pielęgniarstwo pediatryczne a rozwój dzieci.

 17. Pielęgniarstwo pediatryczne: wyzwania i sukcesy w pracy z dziećmi.

 18. Pielęgniarstwo psychiatryczne: diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych.

 19. Pielęgniarstwo rodzinne: wsparcie i edukacja rodzin pacjentów.

 20. Pielęgniarstwo w opiece nad pacjentami w terminalnym stadium choroby.

 21. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.

 22. Problemy etyczne w praktyce pielęgniarskiej: analiza przypadków.

 23. Profilaktyka i zarządzanie bólem u pacjentów w opiece pielęgniarskiej.

 24. Rola pielęgniarek w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

 25. Rola pielęgniarek w opiece nad pacjentami z chorobami zakaźnymi.

 26. Rola pielęgniarek w zarządzaniu bólem u pacjentów onkologicznych.

 27. Rola pielęgniarki jako edukatorki w promocji zdrowego stylu życia.

 28. Skuteczna komunikacja w praktyce pielęgniarskiej.

 29. Skuteczność środków zapobiegających przenoszeniu zakażeń w opiece długoterminowej.

 30. Skuteczność terapii pacjentów z cukrzycą typu 2 w opiece pielęgniarskiej.

 31. Wpływ czynników psychospołecznych na stan zdrowia pielęgniarek.

 32. Wpływ czynników społecznych na opiekę pielęgniarską.

 33. Wpływ edukacji pacjentów na samoopiekę w chorobach przewlekłych.

 34. Wpływ kultury organizacyjnej na satysfakcję zawodową pielęgniarek.

 35. Wpływ nowoczesnych technologii na jakość opieki pielęgniarskiej.

 36. Wpływ pielęgniarek na edukację zdrowotną pacjentów.

 37. Wpływ stresu zawodowego na zdrowie psychiczne pielęgniarek.

 38. Wpływ szkolenia na umiejętności pielęgniarek w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 39. Zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek.

 40. Zastosowanie technologii telemedycznych w opiece pielęgniarskiej na odległość.

Zaprezentowane powyżej gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania mają charakter przykładowy. Więcej znajdziecie w naszej bazie tematów prac dyplomowych tutaj (inne gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania).

Pisanie prac z pielęgniarstwa bardzo często dotyczy tematyki związanej z procesem pielęgnacyjnym pacjenta cierpiącego na określoną jednostkę chorobową. Na podanej liście są to tematy 9-11. Jak widać, konstrukcja takiego tematu opiera się na następującym schemacie: fraza „opieka pielęgniarska nad pacjentem” a następnie o sprecyzowanie, z jaką jednostką chorobową. Takie tematy są stosunkowo proste do napisania, gdyż nie wymagają one pozyskiwania skomplikowanych danych do części badawczej. Najlepszym rozwiązaniem dla części badawczej jest bowiem studium przypadku pacjenta. Wystarczą zatem dane medyczne jednego anonimowego pacjenta, aby napisać pracę. Pisanie prac z pielęgniarstwa na tego typu tematy jest zatem doskonałym rozwiązaniem dla osób, które mogłyby mieć problemy z pozyskaniem odpowiednio licznej próby badawczej do badań ankietowych.

Tematy sformułowane w sposób ogólny będą z kolei wiązały się właśnie z przeprowadzeniem badań ilościowych, wśród których prym wiodą metody kwestionariuszowe, z popularną ankietą na czele. Pisanie prac z pielęgniarstwa na tematy związane z oceną jakości usług pielęgniarskich lub wpływem różnych czynników na pracę pielęgniarek będzie niewątpliwie wymagało tego typu badań.

 

Pisanie prac z pielęgniarstwa – temat pracy a wybór badań

Zastanawiając się nad wyborem tematu pracy z pielęgniarstwa koniecznie należy rozważyć swoje możliwości w zakresie przeprowadzenia badań. Szczegółowo o badaniach w pracach z pielęgniarstwa pisaliśmy już w naszym innym poradniku, który jest dostępny tutaj. W tym miejscu przypomnijmy jedynie, że temat pracy determinuje to, z jakich metod badawczych trzeba będzie skorzystać. Należy zatem tak sformułować temat pracy, abyśmy byli w stanie zrealizować badania. Pisanie prac z pielęgniarstwa wymaga bowiem nie tylko odpowiedniej wiedzy merytorycznej w zakresie analizowanej tematyki, ale też możliwości pozyskania odpowiedniego materiału badawczego. Warto zatem zastanowić się, czy w naszym konkretnym przypadku lepiej sprawdzą się metody jakościowe (np. studium przypadku pacjenta) czy ilościowe. Mając dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów niewątpliwie łatwiej będzie zrealizować część badawczą (pamiętać należy jednak o zachowaniu anonimowości pacjentów i uzyskaniu ich zgody na wykorzystanie wyników tam, gdzie to jest konieczne). Nie każdy ma jednak takie możliwości. Osoby, które nie mają styczności z pacjentami i dostępu do dokumentacji medycznej niewątpliwie powinny zrezygnować z takich tematów i wybrać inne metody badań, na przykład badania ilościowe oparte na badaniu ankietowym.

 

Masz problem z pozyskaniem odpowiedniej próby badawczej do badania ankietowego z pielęgniarstwa? Skontaktuj się z nami. Pomagamy w realizacji badań i pozyskiwaniu wyników – kontakt

 

Pisanie prac z pielęgniarstwa – jak zaplanować pisanie pracy?

Pisanie prac z pielęgniarstwa nie musi być trudne, o ile zostanie odpowiednio zaplanowane. Można je porównać do realizacji pewnego projektu, który dzielimy na etapy, czyli tak zwane kamienie milowe. Zdecydowanie ułatwi to proces planowania, dzięki czemu unikniemy opóźnień i stresu związanego z tym, że możemy nie zdążyć napisać pracy na czas. Pisanie prac z pielęgniarstwa można zatem podzielić na następujące etapy:

 • Zdefiniowanie celu pracy – należy określić, jakie cele chcemy osiągnąć w swojej pracy dyplomowej.  Należy zastanowić się, czy chcemy przeprowadzić badania empiryczne, analizować istniejące dane, czy może przeglądać literaturę i tworzyć przegląd tematyczny. Warto uwzględnić też swoje zainteresowania i możliwości w zakresie prowadzenia badań.

 • Stworzenie planu pracy – na wstępie warto przeanalizować literaturę fachową związaną z tematyką, jaką chcemy się zająć w naszej pracy dyplomowej. Pozwoli to określić, jakie rozdziały lub sekcje będzie zawierała praca oraz jakie pytania badawcze lub hipotezy będziemy badać.

 • Badania i analiza – pisanie prac z pielęgniarstwa prawie zawsze wymaga przeprowadzenia badań. Warto zatem przygotować sobie odpowiedni plan badań. W zależności od tego, jaki rodzaj badań wybierzemy, zbierajmy dane zgodnie z ustalonym planem. O ile dane do studium przypadku można zgromadzić bardzo szybko (zwykle wystarczy skompletowanie dokumentacji medycznej jednego pacjenta i uzyskanie odpowiednich zgód, jeśli są konieczne), to w przypadku badań ilościowych proces pozyskiwania danych będzie niewątpliwie bardziej żmudny i rozłożonych w czasie. Należy zatem zaplanować czas na pozyskanie tych wyników.

 • Formatowanie i styl pracy – już na etapie pisania poszczególnych części pracy warto zadbać o odpowiednie formatowanie tekstu i styl pracy. W tym celu warto zapoznać się z wytycznymi uczelni, gdyż mogą one nieco odbiegać od ogólnych standardów. Zastosowanie się do wymagań w zakresie formatowania i stylu od samego początku pozwoli uniknąć późniejszych żmudnych poprawek i zaoszczędzić sporo czasu. Pamiętajmy o odpowiednich odnośnikach i cytatach, aby uniknąć plagiatu.

 • Struktura pracy – pisanie prac z pielęgniarstwa, podobnie jak z innych dziedzin, wymaga zachowania określonej struktury pracy. Praca dyplomowa zazwyczaj składa się ze wstępu, rozdziałów zawierających analizę i/lub badania, podsumowania, bibliografii oraz ewentualnych załączników. Każda część powinna być spójna i logicznie ułożona.

 • Korekta i recenzja – przed oddaniem pracy promotorowi warto przeprowadzić autokorektę napisanego tekstu i dopiero wówczas oddać pracę promotorowi do recenzji. Etap ten jest bardzo ważny dla późniejszej oceny naszego wysiłku, a wielu studentów go zaniedbuje. Po napisaniu pracy należy sprawdzić ewentualne literówki, poszukać błędów językowych, gramatycznych oraz logicznych. Warto też poprosić kogoś, kto ma doświadczenie w dziedzinie pielęgniarstwa, o recenzję pracy. Może to być choćby koleżanka ze studiów albo inna osoba obeznana w tematyce pracy.

 • Ostateczna wersja dla promotora – po dokonaniu wszelkich poprawek, przygotujmy ostateczną wersję pracy dyplomowej zgodnie z wytycznymi uczelni. Pamiętajmy o dodaniu strony tytułowej, spisu treści, spisu i ilustracji, bibliografii, aneksu i innych wymaganych elementów. Jeśli oddajemy promotorowi pracę w wersji papierowej, warto ją również oprawić. Nie musi to być od razu droga, twarda oprawa, wystarczy zwykłe zbindowanie pracy, jednak nie oddawajmy promotorowi stosu luźnych kartek. Coś takiego robi bardzo złe wrażenie. Podczas oceniania wyników pracy studenta pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i pisanie prac z pielęgniarstwa nie stanowi w tym zakresie wyjątków. Zadbajmy zatem o schludny i estetyczny wygląd pracy.

 

Podsumowanie

Pisanie prac z pielęgniarstwa to wymagający proces, ale może być niezwykle satysfakcjonujący. Wybór odpowiedniego tematu oraz staranne przygotowanie i realizacja pracy badawczej są kluczowe dla sukcesu. Pamiętajmy o konsultacji z promotorem pracy dyplomowej i dbajmy o dokładność, rzetelność i spójność swojej pracy. Nie zapominajmy też o odpowiednim sformatowaniu i schludnym wyglądzie pracy. Pisanie prac z pielęgniarstwa, chociaż jest niewątpliwie wymagające, stanowi satysfakcjonujące doświadczenie i pozwala zdobyć cenne doświadczenie badawcze.

 

Jeśli masz problem z napisaniem pracy dyplomowej z pielęgniarstwa, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się bez zobowiązań – kontakt

 

Tagi:

gotowe tematy prac z pielęgniarstwa do pobrania, pisanie prac z pielęgniarstwa, badania w pracach z pielęgniarstwa

 

Zainteresował Cię ten poradnik? Udostępnij go znajomym: