Testujemy Chat GPT i zadaliśmy mu kilka niewygodnych pytań

W ostatnim czasie w Internecie pojawiło się mnóstwo artykułów na temat niesamowitych możliwości sztucznej inteligencji i Chat GPT. Jest też wiele informacji niesprawdzonych, które po prostu wprowadzają odbiorców w błąd. W dzisiejszym artykule przetestujemy Chat GPT pod kątem jego możliwości pisania prac i ustalimy, co jest faktem, a co mitem.

Reszta artykułu poniżej.

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji

Zobacz!

Pomoc w pisaniu prac z gwarancją

Zastanawiasz się, po co przepłacać za fachową pomoc, skoro jest sztuczna inteligencja, która napisze pracę? SI to nie rozwiązanie. Jeśli chcesz otrzymać pracę z błędami rzeczowymi, merytorycznymi i sfałszowanymi przypisami, a w dodatku, w której niezwykle łatwo o plagiat i jego wykrycie  - proszę bardzo. Za darmo lub za bezcen możesz coś takiego stworzyć z Chat GPT lub innym AI. A potem żałować. Wielu studentów już pożałowało tracąc możliwość obrony oraz 2-3 lata studiów i życia. Pierwsze ofiary plagiatów SI właśnie wypłakują się na forach i grupach społecznościowych.

Dyplom to inwestycja na całe życie. Nie warto oszczędzać.

Lepiej wybrać fachową pomoc ludzkiego specjalisty, którego cechuje wiedza i doświadczenie. Dobra ocena w dyplomie w szybko się zwróci, a zła zrujnuje Ci karierę na całe życie.

U nas prace piszą wyłącznie specjaliści. Dajemy aż 9 gwarancji!

Edu-pomocnik - pomoc w pisaniu prac - logo
Pisanie prac chat GPT, pisanie prac sztuczna inteligencja
11 sierpnia 2023

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji. Czy warto? Test. Fakty i mity.

 

Spis treści

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – test możliwości – Chat GPT pisze esej o plagiacie

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – fakty

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – mity

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – pytamy czatbota jak wykorzystać Chat GPT do pisania prac studenckich?

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – Chat GPT sam o swoich ograniczeniach

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji - czy warto?

 

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – test możliwości – Chat GPT pisze esej o plagiacie

Na początek kilka faktów. Aby nie kierować się wysoce przetworzoną informacją, jaką można znaleźć w Internecie, sięgnęliśmy do samego źródła, a mianowicie Open AI, na którym jest dostępny Chat GPT i postanowiliśmy zrobić kilka testów.

Obecnie z poziomu tej platformy są dostępne dwie wersje Chat GPT. Wersja darmowa GPT-3.5 oraz wersja płatna GPT-4. Szczególnie ta druga jest ostatnio mocno promowana, gdyż jest płatna. To rołaśnie na niej zarabia Open AI.

Wersja darmowa posiada liczne ograniczenia, co przejawia się przede wszystkim w znacznym limicie znaków w odpowiedzi na zadane pytanie (2048 znaków). Wychwalane GPT-4 żadnym cudem w dziedzinie pisania prac jednak nie jest. Obie wersje mają poważne problemy ze wskazaniem prawdziwych przypisów i bibliografii, a nowsza wersja sprawuje się pod tym względem nawet gorzej.

Przeprowadziliśmy test. Kazaliśmy napisać czatbotowi esej na temat plagiatów w Polsce. Temat jest dość ogólny, nie powinno zatem stanowić problemu dobranie odpowiedniej bibliografii. Poprosiliśmy, aby esej zawierał nie więcej niż 450 słów, aby rzetelnie sprawdzić podane źródła. Oto efekt – zachowaliśmy oryginalną pisownię.

Polecenie: Napisz esej naukowy z przypisami na temat plagiatów w Polsce do 450 słów

Otrzymany tekst:

 

„Wprowadzenie

Plagiaryzm, czyli prezentowanie cudzej pracy jako własnej, jest zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym na całym świecie. W Polsce również stanowi poważne wyzwanie w kontekście nauki, edukacji oraz kultury. W niniejszym eseju przyjrzymy się plagiatom w Polsce, analizując przyczyny, skutki oraz działania podejmowane w celu ich zwalczania.

Rozpowszechnienie Plagiaryzmu

Plagiaryzm w Polsce nie jest zjawiskiem marginalnym. Występuje zarówno w środowiskach akademickich, jak i w szkolnictwie niższym stopniu. Wiele przypadków plagiatów ma miejsce wśród studentów, których presja na osiągnięcie dobrych wyników może skłonić do łatwego sięgania po gotowe treści bez właściwego przetwarzania i rozumienia materiału. Również w sferze publicystyki, literatury oraz dziennikarstwa można spotkać przypadki plagiatów, gdzie autorzy prezentują cudze prace jako własne.

Przyczyny Plagiaryzmu

Istnieje kilka czynników sprzyjających plagiatom w Polsce. Przede wszystkim, niewłaściwa edukacja w zakresie etyki akademickiej oraz brak odpowiednich narzędzi do wykrywania plagiatów sprawiają, że plagiaty mogą pozostać niezauważone. Ponadto, wzrastająca presja na wyniki w edukacji i pracy może skłaniać jednostki do szukania skrótów, jakim jest plagiat, by osiągnąć szybkie efekty.

Skutki Plagiaryzmu

Skutki plagiatów są zdecydowanie negatywne. W sferze akademickiej prowadzą do zniekształcenia osiągnięć oraz wartości wiedzy. Plagiatorzy pomniejszają wysiłki uczciwych studentów oraz osłabiają autentyczność instytucji edukacyjnych. W dziedzinie literatury i publicystyki plagiaty prowadzą do utraty wiarygodności i zaufania czytelników, co negatywnie wpływa na jakość kultury i informacji.

Zwalczanie Plagiaryzmu

Władze edukacyjne, instytucje akademickie oraz organizacje literackie podejmują działania mające na celu zwalczanie plagiatów. Wprowadzanie edukacji antyplagiatowej już na poziomie szkół średnich oraz uczelni jest kluczowe. Narzędzia do wykrywania plagiatów, takie jak specjalistyczne oprogramowanie, mogą być skutecznym środkiem przeciwdziałania. W miarę wykrywania przypadków plagiatów, konieczne jest surowe ukaranie plagiatorów, aby wysłać jasny sygnał, że takie zachowanie nie jest akceptowalne.

Podsumowanie

Plagiaryzm w Polsce jest zjawiskiem, które wymaga poważnej uwagi i działań na wielu płaszczyznach społeczeństwa. Zrozumienie przyczyn plagiatów oraz ich skutków może przyczynić się do wypracowania skutecznych strategii przeciwdziałania. Edukacja, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi antyplagiatowych oraz konsekwentne karanie sprawców są kluczowymi elementami walki z plagiatami, które pozwolą na ochronę autentyczności wiedzy, kultury i osiągnięć intelektualnych w Polsce.

Przypisy:

Brzozowski, M. (2017). Plagiaryzm w edukacji – przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania. Edukacja - Technika - Informatyka, 8(1), 71-74.

Dąbrowski, P. (2019). Plagiat w polskiej publicystyce. Przegląd Kulturoznawczy, 2(38), 63-76.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2019). Raport o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce. Warszawa: Autor.

Rola, K., & Słowińska, M. (2020). Plagiaryzm w środowisku akademickim: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Edukacja, Etyka, Plagiat, 17-28.

Świątek, A. (2018). O plagiacie, czyli o łatwości kradzieży cudzego tekstu. Teksty Drugie, 69(4), 75-91.”Początek formularzaDół formularza

 

Po zaledwie kilku sekundach otrzymaliśmy gotowy tekst na nieco ponad 400 słów, który co prawda zawierał bibliografię, ale nie posiadał przypisów.  Bibliografię bot nazwał natomiast przypisami. To błąd. Próby zmuszenia czatbota do wstawienia przypisów w jakiejkolwiek formie, na przykład numerycznych przypisów końcowych (żeby miał łatwiej), przypisów Vancouver lub harvardzkich spełzły na niczym. Bot za każdym razem generował jedynie bibliografię z uporem nazywając ją przypisami. No cóż, tekst był krótki, więc dobre i tyle. Postanowiliśmy jednak zweryfikować, czy podana bibliografia faktycznie odpowiada zawartości tekstu. Sprawdziliśmy tytuły podanych publikacji zarówno w wyszukiwarce Google jak i w rejestrach ISBN oraz ISSN. Gdyby takie publikacje wydano w Polsce, byłyby one odnotowane przynajmniej w Urzędzie Publikacji, który wskazane powyżej identyfikatory ma obowiązek nadać, więc można  było te źródła odnaleźć, nawet gdyby nie dało się ich znaleźć w Google.  Na 5 podanych przez czatbota pozycji bibliograficznych wszystkie 5 okazało się nie istnieć. Sprawdźcie sami zadając mu podobne zadanie.

Już sam sposób pokazywania źródeł, na podstawie których powstał esej był nieco dziwny. Pojawiło się na przykład coś takiego: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2019). Raport o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce. Warszawa: Autor. O ile sam taki raport teoretycznie mógłby powstać (chociaż, jak się okazało, nie powstał), to sama konstrukcja opisu źródła budzi poważne zastrzeżenia. Zamiast imienia i nazwiska autora lub stwierdzenia, że mamy do czynienia z pracą zbiorową, na samym końcu pojawia się po prostu słowo „Autor”. W rzeczywistości nikt tak przypisów nie robi i takie źródło w pracy natychmiast wzbudzi poważne zastrzeżenia czy to prowadzącego zajęcia, który zadał nam taką pracę zaliczeniową czy też promotora. Jest to po prostu jakiś dziwny twór, który ma się nijak do zasad wykonywania przypisów i bibliografii.

Kolejnym problemem było to, że tekst nie spełniał kryterium eseju naukowego. Zachowany został co prawda podział na wprowadzenie rozwinięcie w podpunktach i podsumowanie, jednak na tym podobieństwa do eseju naukowego się kończą. Napisana praca zawiera dość płytkie zestawienie faktów bez odniesienia się do nich, bez analizy krytycznej czy porównawczej, co jest podstawowym wymogiem dla eseju naukowego.

Język również nie odpowiada poziomowi studenckiemu. Jest prosty, można powiedzieć, że w niektórych miejscach wręcz infantylny. Ponadto Chat GPT używa stylu językowego, który jest niedopuszczalny dla eseju naukowego. Styl powinien być bezosobowy. Niedopuszczalne jest użycie 1 osoby liczby pojedynczej i mnogiej. Jest to uważane za poważny błąd. Zwróćcie też uwagę na pisownię rozdziałów – takie zasady obowiązują w języku angielskim, ale nie w polskim.

Można powiedzieć, że otrzymaliśmy rozprawkę na poziomie wczesnego liceum, ze sporą dawką błędów ortograficznych (wielkie litery w innych niż pierwsze wyrazy tytułów rozdziałów), ale na pewno nie esej naukowy. Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji, szczególnie w odniesieniu do prac studenckich ma więc poważne ograniczenia.

Podsumujmy zatem fakty i mity.

 

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – fakty

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji może wydawać się kuszące ze względu na szybkość. Chat GPT pisze prace w tempie błyskawicznym, z jakim nie poradzi sobie żaden człowiek. To jego niewątpliwy atut, jednak nie można abstrahować od jakości tak generowanych tekstów. W teście zamiast eseju naukowego otrzymaliśmy marne wypracowanie na poziomie słabego ucznia młodszych klas liceum.

W wersji darmowej na jednorazowe zapytanie otrzymamy tekst o objętości do około 2000 znaków (około 400 słów) w wersji płatnej do 25 tys. znaków.

Jakość wygenerowanych tekstów jest niska, co w zasadzie dyskwalifikuje pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji. Takie teksty mogłyby się po pewnej obróbce nadawać na szkic artykułów blogowych w branżach nie wymagających konkretnej wiedzy fachowej, jednak, aby nie zanudzić czytelnika, należałoby je poddać pewnej korekcie, aby nabrały „życia”. Bez problemu można je też wykorzystać jako automatycznie generowane posty w mediach społecznościowych lub proste treści marketingowe adresowane do niezbyt wyrafinowanego grona odbiorców. Nie spełniają one jednak wymagań dla merytorycznego poziomu tekstów naukowych.

Chat GPT ma poważny problem stworzeniem przypisów i bibliografii. W przeprowadzonym teście 5 na 5 źródeł nigdy nie powstało. Nie ma takich publikacji. W przypadku wykorzystania sztucznej inteligencji do pisania prac na studia jest to czynnik, który praktycznie dyskwalifikuje to narzędzie.

 

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – mity

Mitem jest, że Chat GPT napisze za nas dobrej jakości pracę zaliczeniową, której nie będziemy musieli się wstydzić, jak próbują nam wmówić różne osoby w mediach społecznościowych zarabiające na promocji Chat GPT-4. Nie dajmy się zwieść.  Im nie zależy, żebyście napisali pracę, którą da się obronić, ale żeby dostać pieniądze za kliki. Przeprowadzony test pokazał, że nie trzeba nawet sprawdzać napisanej w ten sposób pracy w systemach antyplagiatowych dedykowanych pod sztuczną inteligencję (np. GPT Zero), aby na podstawie samej bibliografii stwierdzić, że z napisanym tekstem coś jest mocno nie tak i należy ją poddać bardziej szczegółowemu sprawdzeniu.

Mitem jest też to, że za pomocą Chat GPT napiszemy pracę dyplomową w jeden dzień. W Internecie pojawiły się tego typu poradniki, jednak należy podejść do nich bardzo sceptycznie. Stanowią one przede wszystkim formę promocji płatnej wersji GPT-4, a ich twórcy dobrze zarabiają na opowiadaniu tego typu fałszywych informacji. Chociaż dzięki defragmentacji poleceń możemy faktycznie wygenerować długi tekst, nawet o objętości pracy licencjackiej, to nie mamy żadnej gwarancji, że nie będzie zawierał on błędów, natomiast jest niemal pewne, że wygenerowana bibliografia, jeśli nie w 100 procentach to w bardzo dużej mierze będzie efektem kreacji czatbota, a nie prawdziwymi źródłami naukowymi.

W gruncie rzeczy to możemy mieć gwarancję tego, że tekst będzie zawierał błędy i fałszywe przypisy! Na problem ten zwraca uwagę nawet sam producent. W panelu komunikacyjnym mamy wyraźne ostrzeżenie: „May occasionally generate incorrect information. May occasionally produce harmful instructions or biased content” - „Może czasami generować nieprawidłowe informacje. Może czasami generować szkodliwe instrukcje lub stronnicze treści”. Mimo polskiej wersji językowej ostrzeżenie jest w języku angielskim, tym niemniej jest ono dobrze widoczne i nie powinniśmy go ignorować. Czy chcecie mieć w pracy takie nieprawidłowe informacje, które wytknie Wam potem promotor? Nie miejcie potem pretensji do czatbota. Publikuje przecież ostrzeżenie, że może fałszować i zmyślać treści.

Mitem jest też to, że pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji nie jest plagiatem. Przekonanie to opiera się na założeniu, że skoro Chat GPT nie jest osobą, to jego twórczość nie podlega ochronie prawnoautorskiej. Według polskiego systemu prawodawstwa pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji jest jednak uznawane za plagiat, gdyż podmiotem praw autorskich w tym wypadku jest właściciel systemu. Wynika to z 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który wyraźnie wskazuje, że jeśli nie da się wskazać twórcy będącego człowiekiem, podmiotem praw autorskich staje się producent lub wydawca bądź właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W tym wypadku jest to właściciel Open AI. Tak więc pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji jest plagiatem i w przypadku jego wykrycia należy się liczyć z odpowiedzialnością karną. Potwierdza to zresztą również AI i Chat GPT.

W tym kontekście istotna jest jeszcze inna kwestia. Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji, które potem oddaje się jako własne podpisując je swoim nazwiskiem stanowi przestępstwo poświadczenia nieprawdy, za które na mocy artykułu 272 kodeksu karnego grozi do 3 lat więzienia.

Wykrywanie tego typu plagiatów jest już obecnie możliwe nawet za pomocą darmowych systemów antyplagiatowych. Każdy promotor może sprawdzić pracę za pomocą GPT Zero (korzystanie jest bezpłatne) i ustalić, kto jest jej autorem – student czy sztuczna inteligencja.  A najprostszym sposobem weryfikacji oryginalności pracy jest po prostu sprawdzenie przypisów. Jeśli promotor był wykładowca sprawdzą kilka przypisów w wyszukiwarce i okażą się one fałszywe, pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji może odbić się studentowi przykrą czkawką.

 

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – pytamy czatbota jak wykorzystać Chat GPT do pisania prac studenckich?

W ramach kolejnego testu postanowiliśmy zadać czatbotowi następujące, dość niewygodne pytanie: „jak wykorzystać Chat GPT do pisania prac studenckich”. Oto jako odpowiedź uzyskaliśmy:

 

"Wykorzystanie ChatGPT lub podobnych narzędzi do pisania prac studenckich budzi pewne etyczne i akademickie kontrowersje. Poniżej przedstawiam kilka punktów do rozważenia:

  1. Unikanie plagiatu: Użycie ChatGPT do napisania pracy studenckiej, która jest prezentowana jako własne dzieło, może być traktowane jako plagiat. Ważne jest, aby zrozumieć, że korzystanie z gotowych fragmentów tekstu wygenerowanych przez AI bez właściwego cytowania jest nieuczciwe.

  2. Wsparcie przy badaniach: ChatGPT może być używany jako narzędzie wspomagające do generowania pomysłów, sformułowania pytań badawczych lub wyjaśniania pewnych koncepcji. Jednak wszystkie informacje muszą być dokładnie weryfikowane i poparte wiarygodnymi źródłami.

  3. Konsultacja z nauczycielem: Zanim zdecydujesz się wykorzystać ChatGPT do pisania pracy, warto skonsultować się z odpowiednim nauczycielem lub profesorem. Mogą oni określić, czy i w jakim stopniu korzystanie z AI jest akceptowalne.

  4. Kreatywność i rozwijanie umiejętności: Zamiast polegać na ChatGPT w całości, warto go traktować jako narzędzie do generowania pomysłów, które można dalej rozwijać własnymi zdolnościami pisarskimi. To może pomóc w rozwijaniu umiejętności i kreatywności.

  5. Edycja i dostosowanie: Jeśli zdecydujesz się użyć tekstu wygenerowanego przez ChatGPT, pamiętaj o dokładnej edycji i dostosowaniu go do kontekstu pracy. Tekst wyjściowy AI może wymagać poprawek w celu spójności i poprawności.

  6. Źródła i dowody: Jeśli używasz ChatGPT do wspierania swojej pracy, pamiętaj o podawaniu odpowiednich źródeł i dowodów, aby wspierać twierdzenia i argumenty przedstawiane w pracy.

  7. Rozważanie etyki: Przed użyciem ChatGPT w pisaniu prac studenckich warto zastanowić się nad etycznymi aspektami takiego działania. Działanie w zgodzie z zasadami uczciwości i integrowania treści wygenerowanych przez AI w odpowiedni sposób jest kluczowe.

Ważne jest, aby zachować uczciwość i przejrzystość w swojej pracy akademickiej. Korzystanie z narzędzi takich jak ChatGPT może być wartościowe, jeśli jest odpowiednio wyważone i używane zgodnie z zasadami etycznymi i akademickimi".

 

Zachowaliśmy oryginalną pisownię. Zauważyliście, co jest nie tak? Jeśli nie, podpowiemy Wam w kolejnym punkcie artykułu.

Jak widać, Chat GPT nie odpowiedział nam, w jaki sposób wykorzystać go do pisania prac studenckich. Otrzymaliśmy natomiast aż 7 wskazówek moralizatorskich. Chat GPT ostrzega nas przed konsekwencjami etycznymi i tym, że oddanie prace napisanej przez niego jest plagiatem oraz może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Próbowaliśmy drążyć temat nakłaniając robota do udzielenia konkretnej odpowiedzi, jednak za każdym razem otrzymywaliśmy podobne wyniki.

 

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji – Chat GPT sam o swoich ograniczeniach

Zainspirowani wypowiedzią czatbota postanowiliśmy go również zapytać, jakie są jego ograniczenia w pisaniu prac na studia, jakie są jego słabości, czego nie potrafi napisać lub zrobić. Również i tym razem robot wykręcił się od odpowiedzi. Zamiast opisać swoje słabości oraz to, czego nie potrafi, zaczął nam znowu moralizować:

 

„Wykorzystywanie sztucznej inteligencji, takiej jak ja, do pisania prac na studia ma wiele negatywnych konsekwencji. Oto kilka powodów, dlaczego tego nie warto robić:

Brak autentyczności i nauki: Praca na studiach ma na celu rozwijanie umiejętności badawczych, analizy, myślenia krytycznego i twórczego. Korzystając z gotowej pracy od sztucznej inteligencji, pomijasz proces nauki i rozwijania tych umiejętności, które są kluczowe dla Twojego osobistego i zawodowego rozwoju.

Ryzyko oszustwa akademickiego: Przedstawianie cudzego tekstu jako swojego jest formą oszustwa akademickiego, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak obniżenie oceny, zawieszenie lub nawet wydalenie ze studiów. Szkoły i uczelnie stosują różne narzędzia do wykrywania plagiatu, więc istnieje duże ryzyko, że zostaniesz przyłapany.

Brak zrozumienia tematu: Pisząc pracę samodzielnie, zdobywasz głębsze zrozumienie tematu i zagadnień związanych z Twoją dziedziną. Wykorzystując gotowe rozwiązania, przegapisz cenne doświadczenie zdobywane podczas badania i analizy materiałów.

Strata okazji do nauki: Przygotowanie pracy na studiach to świetna okazja do pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności badawczych i dzielenia się swoimi myślami oraz spostrzeżeniami z innymi. Wybierając łatwiejszą drogę, tracisz okazję do nauki i wzbogacania swojego intelektualnego bagażu.

Przejście obok wartości edukacyjnych: Wykorzystując sztuczną inteligencję do pisania prac, przekraczasz ważne wartości edukacyjne, takie jak uczciwość, odpowiedzialność i praca własna. To może wpłynąć negatywnie na Twoje poczucie własnej wartości oraz moralny kompas.

Brak dopasowania do wymagań: Gotowe prace generowane przez sztuczną inteligencję mogą nie spełniać precyzyjnych wymagań i wytycznych określonych przez Twojego wykładowcę lub uczelnię. To może prowadzić do otrzymania niskiej oceny lub odrzucenia pracy.

Podsumowując, choć wykorzystanie sztucznej inteligencji do pisania prac na studia może wydawać się kuszące ze względu na łatwość i szybkość, to niesie za sobą wiele negatywnych skutków, które mogą zaszkodzić Twojej edukacji, rozwojowi osobistemu oraz długoterminowej kariery. Zalecam skupienie się na samodzielnym nauce, badaniach i tworzeniu, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą okres studiów”.

 

Jak w poprzednim cytacie, zachowaliśmy oryginalną pisownię czatbota. Zwróćcie uwagę, że ma on również problem z zastosowaniem się do zasad polskiej interpunkcji i ortografii. W wypunktowaniach po dwukropku pojawiają się wyrazy pisane wielką literą, podczas gdy nie powinno tak być. W przypadku większych tekstów podzielonych na rozdziały lub podpunkty (których tu nie publikujemy, żeby Was nie zanudzić, ale w czasie testów sprawdziliśmy to wielokrotnie) pojawia się zresztą podobny problem. Wszystkie nagłówki są pisane wielkimi literami zgodnie z zasadami pisowni angielskiej, a nie polskiej. Widać to również na przykładzie eseju o plagiacie. Do ograniczeń dochodzą zatem także błędy ortograficzne.

 

Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji - czy warto?

Jak wynika z przeprowadzonych przez nas testów pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji ma spore ograniczenia. Można co prawda wykorzystać Chat GPT do stworzenia mniej wymagających fragmentów tekstu, takich jak krótkie wprowadzenia do rozdziałów lub podsumowania jakiegoś zagadnienia, jednak zdecydowanie nie zaleca się opierania własnej pracy dyplomowej na twórczości sztucznej inteligencji. Obecnie wszystkie generatory tekstów wykorzystujące SI bazują na oprogramowaniu Open AI, jest to zatem de facto ten sam twór występujący pod różnymi nazwami na różnych stronach internetowych. Nie ma zatem lepszych i gorszych rozwiązań w tym zakresie.

O ile podejdziemy do sztucznej inteligencji jako do generatora pomysłów, jej wykorzystanie przy pisaniu prac może być pomocne. Szczególnie w sytuacji, kiedy utkniemy w jakimś momencie pisania tekstu i nie wiemy w jakim kierunku pójść dalej. Możemy wówczas na przykład zapytać jak rozwinąć dany wątek. Tym niemniej pamiętajmy o ograniczeniach oraz o tym, że możemy po prostu otrzymać fałszywe informacje, o czym ostrzega sam producent na swojej platformie. Im bardziej fachowa wiedza, tym ograniczenia sztucznej inteligencji są większe. Zdanie się ma radosną twórczość Chat GPT może się skończyć tym, że napisany tekst będzie zawierał rażące błędy, a wstyd przed promotorem lub wykładowcą będzie ogromny. Będzie to też prowokowało do dokładniejszego sprawdzenia, czy student na pewno jest autorem pracy.

Do tych wszystkich ograniczeń dochodzi ryzyko plagiatu. Są już systemy antyplagiatowe wyspecjalizowane weryfikowaniu tego, czy pracę pisał człowiek czy robot (zobacz tutaj). Pracy nie wystarczy sprawdzić w darmowym systemie antyplagiatowym. Szczególnie zagraniczne systemy tego typu bez polskiej wersji językowej bardzo źle radzą sobie z weryfikacją takich zbieżności, gdyż nie rozróżniając polskich znaków po prostu nie widzą zbieżności z innymi źródłami. Jednolity System Antyplagiatowy może podejść do tego jednak zupełnie inaczej. JSA bada podobieństwo tekstów nie na bazie zbieżności ciągu znaków, ale podobieństwa treści. Chat GPT otrzymując podobne zapytania będzie generował bardzo podobne odpowiedzi, nawet jeśli użyje do tego trochę innych sformułowań. Dla JSA nie jest to przeszkoda. Takie podobieństwa mogą być wykryte i uznane za plagiat. Pamiętajmy, że pracuje on na podstawie algorytmów, a liczba jego ścieżek neuronowych jest nieporównywalnie mniejsza w stosunku do ludzkiego mózgu, tak więc JSA wygenerowane w ten sposób fragmenty prac może uznać za plagiat. W mediach społecznościowych i na forach internetowych już w tym roku pojawiły się wypowiedzi studentów, którzy właśnie z tego powodu musieli pożegnać się z obroną i stracili jej możliwość na zawsze.

Licencjat lub magisterkę zazwyczaj broni się raz w życiu. Czy warto zatem ryzykować i przekreślić kilka lat studiów tylko dlatego, że nie chciało nam się napisać pracy lub nie potrafiliśmy właściwie tego procesu zaplanować? A jeśli już popełniło się błąd na etapie planowania pracy, to czy nie lepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy ludzkiego specjalisty, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu na pewno nie popełni plagiatu. Taka pomoc jest na pewno droższa niż skorzystanie z GPT-4, ale nie wiąże się z ryzykiem, że nawet jeśli uda się obronić pracę napisaną przez sztuczną inteligencję, to po jakimś czasie może ona zostać sprawdzona nowocześniejszym programem antyplagiatowym, który wykaże oszustwo. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w 2014 roku, kiedy ówczesna ustawa o szkolnictwie wyższym narzuciła obowiązek sprawdzenia w systemie antyplagiatowym wszystkich prac bronionych nie tylko od daty jej wyjścia w życie, ale też powstałych do 5 lat wstecz. Wiele osób, których uczelnie nie sprawdzały wcześniej prac w antyplagiacie straciło wówczas dyplomy i poniosło surową odpowiedzialność karną (artykuł 272 kodeksu karnego – nawet do 3 lat więzienia). Zlecanie pisania prac dyplomowych sztucznej inteligencji niesie ze sobą ogromne ryzyko podzielenia losu tych ludzi.

Pamiętajcie, dyplom to inwestycja na całe życie, nie warto zatem ryzykować. Pisanie prac za pomocą sztucznej inteligencji, chociaż wydaje się kuszące ze względu na szybkość powstawania tekstu, może jednak mieć bardzo negatywne konsekwencje, których będziemy potem długo żałować.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy, skorzystaj z rzetelnej oferty specjalistów. Nasi doświadczeni redaktorzy szybko poradzą sobie z każdym tematem. W ofercie ponad 80 dziedzin! Zapytaj bez zobowiązań – kontakt

 

Autorzy:

Artur, mgr informatyki, redaktor z 12 letnim stażem, pasjonat nowych technologii

Danuta, dr ekonomii i finansów, redaktor naczelna Edu-pomocnik.pl, specjalista z zakresu metodyki pracy naukowej, 25 lat doświadczenia w tworzeniu tekstów naukowych